Pēdējā pārbaude: 02/02/2023

Citi radinieki

Ja esat ES pilsonis, kas pārceļas uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai studētu, ES noteikumi nodrošinās to, lai jūsu ģimenei būtu vieglāk jums pievienoties. Uzziniet, kā jūs var pavadīt citi ģimenes locekļi, kas ir jūsu apgādībā, izņemot bērnus un laulāto.

Uzmanību

Tomēr, ja esat ES pilsonis un nekad neesat dzīvojis citā ES valstī, spēkā būs tikai attiecīgās valsts noteikumi.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja jūsu radi arī ir ES pilsoņi, viņiem vajadzēs tikai derīgu personas apliecību (ID karti) vai pasi.

Ja viņi nav ES pilsoņi, viņiem vajadzēs derīgu pasi un, iespējams, arī ieceļošanas vīzu. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir viņu izcelsmes valsts.

Lasiet vēl par prasībām, kas attiecas uz ieceļošanas vīzu piešķiršanu, un izņēmumiem šai ziņā.

Uzmanību

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet galamērķa valsts konsulātā, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs vajadzīga ieceļošanas vīza un cik ātri to varēs saņemt.

Turiet pa rokai personu apliecinošus dokumentus

Daudzās ES valstīs vienmēr jānēsā līdzi personas apliecība vai pase.

Šajās valstīs jūs var sodīt ar naudas sodu vai uz laiku aizturēt, ja personu apliecinošos dokumentus esat atstājis mājās, taču ar šo iemeslu vien vēl nepietiek, lai jūs varētu izraidīt uz izcelsmes valsti.

Pārbaudiet, vai jums jaunajā valstī allaž jānēsā līdzi personas apliecība vai pase:

Izvēlieties valsti

Pieteikšanās pēc ierašanās

Dažās ES dalībvalstīs ir prasība, ka jums saprātīgā laikposmā pēc ierašanās jāpiesakās attiecīgajās iestādēs. Tās var sodīt jūs ar naudas sodu, ja to neizdarīsit.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu ģimenes locekļi drīkst palikt pie jums ilgāk nekā 3 mēnešus, ja viņi ir jūsu apgādībā.

Radinieki var uzturēties pie jums, ja viņi ir:

  • smagi slimi un viņiem ir nepieciešama personiska jūsu palīdzība,
  • finansiāli atkarīgi no jums.

Partneris drīkst palikt pie jums, ja esat ilgstošās attiecībās.

Jūsu jaunās mītnes valsts iestādes pieņems lēmumu, izskatot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā jūsu personiskos apstākļus un valsts vietējos noteikumus.

ES tiesību akti garantē, ka jūsu partnerim un jūsu apgādībā esošajiem radiniekiem:

  • jaunās valsts iestādes izskatīs iesniegumu, kurā viņi lūdz atļauju dzīvot kopā ar jums šajā valstī,
  • pēc iespējas ātrāk nosūtīs rakstisku lēmumu,
  • būs iespēja pārsūdzēt lēmumu, ja viņu iesniegums tiks noraidīts. Noraidījumā jābūt minētiem iemesliem un izrietošajām sekām, precizējot pārsūdzības iespējas un termiņu.

Ja esat darba ņēmējs

Ja strādājat ārzemēs (esat darba ņēmējs, pašnodarbinātais vai esat tur norīkots darbā uz laiku), iestādes noteikti to ņems vērā, pieņemot lēmumu par to, vai atļaut šajā valstī dzīvot arī jūsu partnerim un radiniekiem.

Ja esat pensionārs vai students

Ja esat pensionārs vai students, jums būs jāpierāda, ka jums un visai jūsu ģimenei ir:

  • pietiekami ienākumi, lai dzīvotu bez ienākumu atbalsta,
  • visaptveroša veselības apdrošināšana jaunajā mītnes zemē.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai ienākumi pārsniegtu summu, zem kuras jūsu ģimene šajā valstī varētu pretendēt uz pamatienākumu atbalstu.

Reģistrācija

Jūsu partnerim vai radiniekiem jālūdz uzturēšanās atļauja varasiestādēs (bieži vien pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) 3 mēnešu laikā pēc ierašanās.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūsu radinieki drīkst dzīvot jaunajā mītnes valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi tiem vairs neatbilst, valsts iestādes var likt, lai viņi valsti atstāj.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Izraidīšanas lēmums vai prasība pamest valsti viņiem jāpaziņo rakstiski. Šajā dokumentā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tā pārsūdzības iespējām un termiņam.

Pastāvīga uzturēšanās

Jūsu radinieki un partneris automātiski iegūs pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja jaunajā mītnes valstī būs legāli nodzīvojuši vismaz 5 gadus pēc kārtas.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt, cik ilgi vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs ienākumu atbalsts. Viņi var baudīt tādas pašas tiesības un priekšrocības un pretendēt uz tādiem pašiem pabalstiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Tomēr viņi var zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus jaunās mītnes valsts pavada vairāk nekā 2 gadus pēc kārtas.

Uzziniet vairāk:

Nāve

Ja persona, kas strādājusi vai bijusi pašnodarbinātacitā ES dalībvalstī, ir nomirusi, vēl neieguvusi pastāvīgas uzturēšanās tiesības, tās radiniekiem vai partnerim, kas dzīvoja pie tās kā ģimenes locekļi, iespējams, piešķirs tiesības pastāvīgi uzturēties šajā valstī, ja:

  • nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības rezultātā vai
  • nāves brīdī attiecīgā persona šajā valstī bija nepārtraukti nodzīvojusi vismaz 2 gadus.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: