Pēdējā pārbaude: 14/12/2022

Autobusu pasažieru tiesības

ES noteikumi par autobusu pasažieru tiesībām uz jums attiecas tad, ja jūsu brauciens sākas vai beidzas ES valstī, un attiecas galvenokārt uz regulārajiem tālsatiksmes pārvadājumu autobusiem. Tiesības ir tad, ja braucat ar autobusu pa noteiktu maršrutu, kur pasažieri tiek uzņemti un izlaisti iepriekš plānotās pieturvietās atbilstoši noteiktam kustības sarakstam. Tālsatiksmes pārvadājums nozīmē, ka attālums, kas autobusam attiecīgajā maršrutā jānobrauc (nevis jūsu individuālais brauciens), ir vismaz 250 km.

Uzmanību

ES valstis var nolemt šīs tiesības neattiecināt uz dažiem regulārajiem iekšzemes pārvadājumiem un pārvadājumiem, kuros liela maršruta daļa, ieskaitot plānotu pieturu, ir ārpus ES. Pirms iegādājaties biļeti, noskaidrojiet!

Brauciena laikā autobusu pārvadājumu uzņēmumam jāsniedz skaidra un pareiza informācija par attiecīgo pārvadājumu un par pasažieru tiesībām. Šai informācijai jābūt sniegtai arī tādā formātā, kas ir pieejams personām ar invaliditāti.

Kas atgadījies?

Kā varat izmantot savas tiesības?

Ja uzskatāt, ka ir aizskartas jūsu tiesības, varat sūdzēties autobusu pārvadājumu uzņēmumam 3 mēnešu laikā pēc plānotā pārvadājuma, kurā ar šo problēmu sastapāties. Autobusu pārvadājumu uzņēmumam jāreaģē mēneša laikā un galīgā atbilde jāsniedz 3 mēnešu laikā pēc jūsu sūdzības saņemšanas. Ja atbilde jūs neapmierina, varat iesniegt sūdzību attiecīgajai jūsu valsts iestādei en . Valsts iestādei ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā būtu jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

Varat arī mēģināt strīdu atrisināt ārpustiesas procedūrā vai alternatīvā izšķiršanas kārtībā. Ja biļeti nopirkāt tiešsaistē, varat iesniegt sūdzību vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT). Gan alternatīvo izšķiršanu, gan izšķiršanu tiešsaistē var izmantot tikai ES iedzīvotāji.

Varat arī vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar ES noteikumiem, izmantojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Varat vērsties arī tās valsts tiesā, kurā ir reģistrēts attiecīgais autobusu pārvadājumu uzņēmums. Termiņš, kurā pret autobusu pārvadājumu uzņēmumu var ierosināt lietu valsts tiesā, ir noteikts katras ES valsts noteikumos par prasījuma tiesību noilgumiem.

Palīdzību un padomu par problēmām, kas saistītas ar autobusu pasažieru tiesībām, varat lūgt arī savas valsts Eiropas Patērētāju centrā .

Atcelts autobusa reiss

Ja plānotais autobusa reiss, ko esat rezervējis, ir aizkavējies vai atcelts, autobusu pārvadājumu uzņēmumam vai termināļa operatoram jūs par šo situāciju jāinformē pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc plānotā izbraukšanas laika. Kavēšanās gadījumā jums jāsaņem informācija par paredzēto izbraukšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir zināma.

Ja ir atcelts jūsu tālsatiksmes (vismaz 250 km) autobusa pārvadājums, tāpēc ka pārdots vairāk biļešu, nekā ir sēdvietu, vai operatīvu iemeslu dēļ, uzņēmumam jums jāļauj izvēlēties starp šo:

Ja jūsu tālsatiksmes (vismaz 250 km) autobusa pārvadājums ir atcelts un plānotais ilgums pārsniedza 3 stundas, jums pienākas arī šis:

Uzmanību

Ja autobusa pārvadājums ir atcelts sliktu laikapstākļu vai dabas katastrofas dēļ, pārvadātājam uzturēšanās izdevumi nav jāsedz.

Izbraukšanas vietā aizkavējies autobusa reiss

Ja plānotais autobusa reiss, ko esat rezervējis, ir aizkavējies vai atcelts, autobusu pārvadājumu uzņēmumam vai termināļa operatoram jūs par šo situāciju jāinformē pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc plānotā izbraukšanas laika. Kavēšanās gadījumā jums jāsaņem informācija par paredzēto izbraukšanas laiku, tiklīdz šāda informācija ir zināma.

Ja izbraukšanas vietā vairāk par 2 stundām ir aizkavējies jūsu tālsatiksmes (vismaz 250 km) autobusa pārvadājums, pārvadājumu uzņēmumam jums jāļauj izvēlēties starp šo:

Ja aizkavēšanās gadījumā pārvadājuma operators jums šīs iespējas nepiedāvā, vēlāk varat iesniegt sūdzību un prasīt atpakaļ par biļeti samaksāto naudu, kā arī kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas.

Ja jūsu tālsatiksmes (vismaz 250 km) autobusa pārvadājuma plānotais ilgums pārsniedza 3 stundas un izbraukšana aizkavējusies par vairāk nekā 90 minūtēm, jums papildus iepriekš minētajam pienākas arī šis:

Uzmanību

Ja aizkavēšanās notikusi sliktu laikapstākļu vai dabas katastrofas dēļ, pārvadātājam uzturēšanās izdevumi nav jāsedz.

Pazudusi vai avārijā sabojāta bagāža

Ja tālsatiksmes (vismaz 250 km) autobusa braucienā notiek avārija, kuras dēļ tiek pazaudēta vai sabojāta jūsu bagāža vai citas jūsu mantas, jums ir tiesības uz kompensāciju. Kompensācijas summu nosaka valsts noteikumi, bet maksimālā summa nedrīkst būt mazāka par 1200 EUR par vienu bagāžas vienību.

Ja ir pazaudēts vai sabojāts jūsu ratiņkrēsls vai cits pārvietošanās palīglīdzeklis, jums ir tiesības uz kompensāciju, kas sedz jauna ratiņkrēsla vai palīglīdzekļa iegādi vai remontu.

Esat cietis autobusa avārijā

Ja esat ievainots autobusa avārijā tālsatiksmes (vismaz 250 km) braucienā, jums ir tiesības uz kompensāciju. Kompensācijas summu nosaka valsts noteikumi (maksimālā summa nedrīkst būt mazāka par 220 000 EUR par pasažieri).

Autobusu pārvadāšanas uzņēmumam arī jāpalīdz nodrošināt pirmo palīdzību, piemēram, jāizsauc ātrās palīdzības transports, un jāizpilda jebkuras citas tūlītējas praktiskās jūsu vajadzības, arī pēc pārtikas, apģērba un vajadzības gadījumā naktsmājām.

Esat autobusa avārijā bojāgājuša pasažiera apgādājamais

Ja esat autobusa avārijā bojāgājuša pasažiera apgādājamais, jums ir tiesības uz kompensāciju, ieskaitot apbedīšanas izdevumus. Kompensācijas summu nosaka valsts noteikumi (maksimālā summa nedrīkst būt mazāka par 220 000 EUR par pasažieri).

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: