Pēdējā pārbaude: 21/12/2022

Papildu pensijas ārzemēs

Papildu pensijas ir pensionēšanās, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes pensiju shēmas, kuras papildina vai aizstāj obligāto valsts pensiju.

Uzmanību

Pirms parakstāt līgumu par dalību papildu pensijas shēmā, pārbaudiet, kā pārcelšanās uz dzīvi vai dzīve ārzemēs ietekmēs jūsu tiesības uz pensiju. Ja tam var būt negatīvas sekas, šīs shēmas ir nelikumīgas.

Ja izstājaties no papildu pensijas sistēmas, tāpēc ka pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī, lai tur strādātu, jums ir tādas pašas tiesības kā tiem, kuri turpina dzīvot šajā pašā valstī, bet pārtrauc veikt iemaksas, piemēram, sakarā ar to, ka mainījusies darbavieta.

Piemērs

Freds 8 gadus strādāja A valstī uzņēmumā, kuram bija dāsna papildu pensijas pakete. 

Viņš atrada darbu citā valstī un sāka strādāt pie darba devēja, kurš arī piedāvāja papildu pensijas paketi.

Freds izstājās no papildu sistēmas A valstī, bet apdrošinātājs pavēstīja viņam, ka viņa iegūtās tiesības nesaglabāsies, ja viņš pārcelsies uz citu valsti.

Freds sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru un saņēma nepieciešamo juridisko palīdzību. Beigās iepriekšējais apdrošinātājs piekrita saglabāt viņa iemaksas A valstī.

Uzmanību

Papildu pensiju piedāvājoši uzņēmumi dažreiz soda cilvēkus, kuri pārceļas uz ārvalstīm, atsakot pensiju izmaksu, piestādot rēķinus par papildu izmaksām vai pieprasot, lai tiktu atmaksāti procenti, kas nopelnīti uzkrāšanas periodā.

Tas ir nelikumīgi, — ja saskaraties ar šādiem gadījumiem, varat sazināties ar Eiropas Patērētāju centrā.

Piemērs

Anna valstī A nostrādāja 4 gadus pie viena un tā paša darba devēja un pēc tam pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi valstī B.

Kad viņa pensionējās, viņa pieprasīja papildu pensiju no valsts A, bet apdrošinātājs pieprasījumu noraidīja, norādot, ka pensiju var saņemt vienīgi tie, kuri bijuši šajā sistēmā ilgāk par 5 gadiem.

Annai šķita, ka viņu diskriminē par to, ka viņa pārcēlās uz dzīvi ārzemēs, lai tur strādātu, un iesūdzēja tiesā savu apdrošinātāju. Tomēr tiesā viņa zaudēja, tāpēc ka 5 gadu prasība attiecās uz visiem šīs sistēmas dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi maina darbavietas valsti vai ne.

Uzmanību

Ja pārceļaties uz dzīvi ārzemēs, jūsu iepriekšējā dzīvesvietas valsts var prasīt, lai atmaksājat visas nodokļu atlaides, kuras saņēmāt laikā, kad tur veidojāt uzkrājumu papildu pensijai.

Tas ir nelikumīgi. No jūsu papildu pensijas nodokļi iekasējami tāpat kā no tām papildu pensijām, kuras saņem šīs valsts iedzīvotāji.

Ja, jūsuprāt, jūsu tiesības ir pārkāptas, varat lūgt pēc palīdzības te.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: