Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Vecāki

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai mācītos? ES noteikumi palīdz jūsu ģimenes locekļiem jums pievienoties. Šajā lapā norādīts, kādos gadījumos jūsu vecāki var jums pievienoties.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un neesat dzīvojis citā ES valstī, ir piemērojami tikai valstu noteikumi.

Strādājat, esat pensionārs vai jums ir pašu līdzekļi?

Ja strādājat, esat pensionārs vai jums ir pietiekami līdzekļi, pret jūsu vecākiem attieksies tāpat kā pret jūsu dzīvesbiedru un jūsu bērniem.

Pārbaudiet noteikumus attiecībā uz:

Esat students?

Ja esat students, jūsu vecākus uzskatīs par tālākiem radiniekiem.

Pārbaudiet noteikumus attiecībā uz:

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: