Pēdējā pārbaude: 26/04/2019

Nepilna laika darbs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Vienādi darba nosacījumi

Jums ir jāpiedāvā saviem darbiniekiem, kas strādā nepilnu laiku, tādi paši darba nosacījumi kā tiem, kas strādā pilnu darba laiku, ieskaitot atalgojumu, atvaļinājumu, paziņojuma periodus un citas tiesības un ar viņu darbu saistītus nodrošinājumus.

Darba laika mainīšana

Kad tas ir iespējams, jums ir jāļauj mainīt darba laiku tiem jūsu darbiniekiem, kuri pieprasa:

Jūs nevarat atlaist darbinieku, kas atsakās pāriet no nepilna laika darba uz pilna laika darbu vai otrādi.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: