Pēdējā pārbaude: 12/09/2022

Atbilstības novērtēšana

Jums kā ražotājam ir jāveic riska analīze un jānodrošina, ka jūsu produkti, pirms tos laižat ES tirgū, atbilst konkrētiem noteikumiem.

Šo procedūru sauc par atbilstības novērtēšanu, un to veic gan projektēšanas, gan ražošanas posmā. Pat ja uzticat savu produktu projektēšanu vai ražošanu citam, jūs atbildat par atbilstības novērtējuma veikšanu.

Informācija, kas iegūta atbilstības novērtēšanā, jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā.

Kā pierādīt atbilstību ES noteikumiem

Ir jāpārbauda, vai pastāv ES noteikumi, kas ir piemērojami jūsu produktam, un, ja tādi noteikumi pastāv, jums jānodrošina, ka jūsu produkti atbilst šiem noteikumiem, pirms tos varat laist tirdzniecībā ES.

Saskaņotie standarti, ja tādi pastāv, jums var palīdzēt parādīt atbilstību ES noteikumiem.

Kas ir saskaņotie standarti?

Saskaņotos standartus izstrādā atzītas Eiropas standartizācijas organizācijas Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) en , Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) en vai Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI) en . Ievērojot saskaņotos standartus jūsu produktu projektēšanā (izstrādē) un ražošanā, tiek nodrošināta to atbilstība ES noteikumiem; to sauc par "atbilstības prezumpciju".

Vai jums ir jāievēro saskaņotie standarti?

Nē, saskaņoto standartu izmantošana joprojām ir brīvprātīga. Jūs varat izvēlēties citu tehnisku risinājumu, lai pierādītu atbilstību obligāti izpildāmajām juridiskajām prasībām.

Ja nolemjat nepieturēties pie saskaņotajiem standartiem, varat pierādīt atbilstību, atsaucoties uz tādām tehniskajām specifikācijām kā valsts standarti, neharmonizētie Eiropas un starptautiskie standarti vai jūsu pašu tehniskās specifikācijas. Tādos gadījumos jums būs jāsniedz sīkāka informācija savā tehniskajā dokumentācijā, kurā būs paskaidrots, kā jūsu produkti atbilst likuma prasībām.

Jūsu produktu atbilstības novērtēšana

Dažos gadījumos jūs — kā ražotājs — varat veikt savu produktu pašnovērtējumu, bet citos jāiesaista atbilstības novērtēšanas organizācijas (sauktas arī par pilnvarotajām iestādēm) en , kas jums palīdzēs.

Jums ir jāizskata attiecīgie ES tiesību akti, kas attiecas uz produktiem, kurus jūs vēlaties novērtēt, lai redzētu, vai jums ir vajadzīga palīdzība.

Atbilstības novērtēšanas organizācijas

Šīs pilnvarotās iestādes ir organizācijas, ko ES valstis izraudzījušas noteiktu produktu atbilstības novērtēšanai pirms šo produktu laišanas tirgū.

Jūs varat izvēlēties pilnvaroto iestādi (saskaņā ar jauno pieeju atbildīgās organizācijas) no saraksta NANDO vietnē en .

Patstāvīga atbilstības novērtēšana

Ja nav noteikts, ka jūsu produkts ir jāpārbauda neatkarīgai iestādei, varat paši veikt tā atbilstības novērtējumu. Tas ietver ar produkta izmantošanu saistīto potenciālo risku novērtēšanu un dokumentēšanu.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana

Tehniskajā dokumentācijā jābūt visiem dokumentiem, kas pierāda, ka jūsu produkts atbilst tehniskajām prasībām. Uzziniet, kā sagatavot tehnisko dokumentāciju.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: