Pēdējā pārbaude: 20/10/2022

"Erasmus" jaunajiem uzņēmējiem

Jaunie uzņēmēji: kā piedalīties programmā

Nupat esat nodibinājis uzņēmumu vai ir nodoms to drīz izdarīt? Varat pieteikties apmaiņas programmā "Erasmus" jaunajiem uzņēmējiem.

Šī programma, ko daļēji finansē ES, dod jums iespēju kādu laiku pavadīt citā ES valstī, tur strādājot un mācoties no pieredzējušiem uzņēmējiem. Ievērībai: runa ir par apmaiņas programmu, kuras mērķis nav piedāvāt algotu darbu.

Lai varētu piedalīties šajā programmā, jums jāapliecina sava motivācija un nolūks sākt uzņēmējdarbību. Jums jābūt pārliecinošai uzņēmējdarbības idejai un arī reālistiskam biznesa plānam. Jums arī jāspēj piedalīties ar uzturēšanos ārzemēs saistīto izdevumu segšanā.

Varat pieteikties dalībai programmā arī tad, ja jau esat sācis uzņēmējdarbību, ja vien tas nav noticis agrāk nekā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas.

Jums jābūt vecākam par 18 gadiem un vismaz 180 dienas jābūt pastāvīgi nodzīvojušam kādā no ES valstīm vai valstī, kas ir COSME programmas dalībniece.

Apmaiņas ilgums

Jūsu uzturēšanās var ilgt 1 līdz 6 mēnešus. Šo periodu var sadalīt vairākās daļās, ja vien programma tiek pabeigta 12 mēnešu laikā, – tomēr ieteicams to iziet vienā piegājienā bez pārtraukuma.

Ar ko sazināties

Vairumā valstu darbojas vietējie kontaktpunkti (starpniekorganizācijas). Tie jums palīdzēs visos pieteikuma iesniegšanas un apmaiņas posmos un izmaksās jums paredzēto finansiālo atbalstu. Ja jūsu valstī nav starpniekorganizācijas, varat sazināties ar citas valsts starpniekorganizāciju.

ES finansiālais atbalsts

Jūs varat pieteikties uz finansiālu atbalstu, kas palīdzēs segt ar dalību programmā saistītās uzturēšanās izmaksas un ceļa izdevumus. Piešķirtā summa atšķirsies atkarībā no konkrētās valsts.

Finansiālā palīdzība dažādās valstīs

Jauno uzņēmēju uzņemošā valsts Summa, ko ik mēnesi piešķir uzturēšanās laikā ārzemēs (eiro)
Dānija 1100
Īrija 1000
Somija, Zviedrija 950
Austrija, Francija, Islande, Itālija 900
Beļģija, Luksemburga, Nīderlande, Spānija, Vācija 830
Grieķija, Kipra, Portugāle 780
Turcija 750
Horvātija, Malta, Slovēnija 720
Igaunija, Ungārija 670
Armēnija, Čehija, Latvija, Polija, Slovākija 610
Bulgārija, Ziemeļmaķedonija, Lietuva, Melnkalne, Rumānija, Serbija 560
Albānija, Moldova 530
ES attālākie reģioni, aizjūras zemes un teritorijas un uzņēmēji ar īpašām vajadzībām 1100

Kā pieteikties

Pieteikuma dokumenti:

Plašāka informācija ir pieejama Rokasgrāmatā par jauno uzņēmēju reģistrēšanos en

Kā uzņemt jauno uzņēmēju

Esat veiksmīgs un pieredzējis neliela uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks? Jūs varētu uzņemt jauno uzņēmēju. Jums šī programma var būt daudzējādā ziņā izdevīga.

Kā pieteikties, lai kļūtu par uzņemošo organizāciju

Lai jūs varētu piedalīties programmā kā uzņemošā puse,

Vairāk par jūsu lomu apmaiņas procesā uzzināsiet rokasgrāmatā uzņemošajiem uzņēmējiem en

Skatīt arī:

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: