Pēdējā pārbaude: 12/09/2022

ES ekomarķējums

Ja ražojat preces vai piedāvājat pakalpojumus, kuri, jūsuprāt, izceļas ekoloģiskuma ziņā, varbūt atbilstat prasībām, lai drīkstētu izmantot ES ekomarķējumu. Pašlaik ES ekomarķējums ir vairāk nekā 37 000 preču un pakalpojumu, kurus pārdod ES tirgū. Tas nozīmē, ka tie atbilst stingriem ekoloģiskiem kritērijiem.

ES ekomarķējuma kritēriji ir noteikti dažādām preču un pakalpojumu grupām. Pārbaudiet, vai tie pastāv jūsu precei vai pakalpojumam en .

Priekšrocības

ES ekomarķējums:

Kā var pieteikties?

Ekomarķējuma iegūšana noris 7 posmos en . Marķējumu piešķir attiecīgā valsts organizācija en (kompetentā iestāde), kas izskata jūsu pieprasījumu.

Maksa

Ir vienreizēja maksa par pieprasījuma izskatīšanu un gada maksa kompetentajai iestādei, kas izskata pieprasījumu.

ES ekomarķējuma pieprasījuma izskatīšanas maksa ir šāda:

30 % atlaide pienākas uzņēmumiem, kas reģistrēti Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), bet 15 % atlaidi var saņemt uzņēmumi, kuriem ir ISO 14001 sertifikāts. Abas atlaides nevar apvienot. Ja uzņēmums reģistrēts abās sistēmās, tam dod lielāko atlaidi.

Ir noteikta maksimālā gada maksa par ekomarķējuma izmantošanu:

Tā var būt fiksēta vai arī balstīta uz to, cik daudz ES teritorijā ir gadā pārdota attiecīgā prece, kurai piešķirts ES ekomarķējums. Ja maksu aprēķina kā procentuālo daļu no gadā pārdoto preču kopējās vērtības, maksa nedrīkst pārsniegt 0,15 % no minētās vērtības. MVU, mikrouzņēmumiem un pieprasījuma iesniedzējiem no jaunattīstības valstīm gada maksu samazina par vismaz 25 %.

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: