Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 20/07/2022

Ar patērētājiem noslēgti līgumi un saistītās garantijas

Kad noslēdzat līgumus ar patērētājiem, jums ir jāievēro ES un valstu prasības attiecībā uz godīgumu un caurskatāmību un jāgādā, lai jūsu līgumos nebūtu iekļauti netaisnīgi nosacījumi. Uzziniet, kā nodrošināt, lai jūsu uzņēmums būtu gatavs ievērot patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu.

Uzziniet, kādi ir jūsu pēcpārdošanas pienākumi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem, un kādas ir jūsu saistības pret klientiem (piemēram, pienākums viņiem dot 14 dienas laika pārdomāšanai, ja prece pārdota tīmeklī, ārpus uzņēmuma telpām vai ar tālpārdošanas palīdzību). Izlasiet par likumā prasītajām garantijām un komerciālajām garantijām katrā ES valstī.

Dažos gadījumos jūs var uzskatīt par atbildīgu par bojātām precēm, ko esat pārdevis. Pārliecinieties, ka zināt, kā ziņot par jūsu pārdotām precēm, ja domājat, ka tām varētu būt defekts. Varat arī meklēt bīstamas preces datubāzē Safety Gate.

Kopīgot šo lapu: