Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Paku piegādes pakalpojumi

Ja jūs veicat pārrobežu un iekšzemes paku piegādes (svars līdz 31,5 kg), jums tās ES valsts regulatīvajai iestādei (VRI), kur veicat uzņēmējdarbību, jāsniedz šāda informācija:

Zemāk redzamajā sarakstā varat atrast savas valsts regulatīvo iestādi.

Izvēlieties valsti

Informācijas atjaunināšana

Ja jūsu VRI to pieprasa, līdz katra kalendārā gada 30. jūnijam jums šai iestādei, izmantojot standarta veidlapu (pieejama sadaļā "Atsauces" lapas apakšā) vai citu procedūru, jāsniedz šāda informācija (konkrētas valstis var prasīt, lai sniedzat papildu informāciju):

Situācijas, kad informācija nav jāsniedz

Ja sniedzat paku piegādes pakalpojumus un jūsu uzņēmums:

jums valsts regulatīvajai iestādei nav jāsniedz informācija.

Paku piegādes tarifi

Uzņēmumiem ES, kuri piegādā pakas pāri robežām, katru gadu ir jāiesniedz visiem brīvi pieejams cenu saraksts publicēšanai ES rīkā. Ja vēlaties nosūtīt paku ES robežās, varat izmantot šo rīku, lai pārbaudītu jums pieejamos paku piegādes pakalpojumus. Tas neattiecas uz standartizmēra vēstulēm un korespondenci. Rīkā atrodama informācija tikai par tām pakām, kuru svars ir mazāks par 5 kg.

Lai aplūkotu pieejamās opcijas un cenas (bez PVN), izvēlieties nosūtīšanas un galamērķa valsti un produkta veidu.

Uzmanību

Jums vienmēr jāpārbauda galīgā cena jūsu izvēlētajā paku piegādes uzņēmumā, jo, lai cenu noteiktu precīzi, jāzina cita konkrēta informācija, piemēram, pasta indekss galamērķa valstī. Informāciju par cenām atjaunina reizi gadā, 31. martā.

Plašāku informāciju par paku piegādes noteikumiem atradīsiet Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (GROW ĢD) tīmekļa vietnē en.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: