Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Ceļu satiksmes noteikumi un drošība

Satiksmes drošības noteikumi Eiropas Savienībā ir atšķirīgi. Uzziniet, kādi noteikumi ir spēkā konkrētā valstī. Piemēram:

ES ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, piemēram, gādājot par to, lai tiktu piemērots sods par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti kādā citā ES valstī (izņemot Dāniju, Lielbritāniju un Īriju, kur šie noteikumi pagaidām nedarbojas). Ja esat pārkāpis satiksmes noteikumus, atrazdamies citā valstī, jūs pa pastu saņemsit soda rēķinu, kad būsit atgriezies mājās.

Lejupielādējiet aplikāciju "Dodoties uz ārzemēm" un uzziniet svarīgākos ceļu satiksmes drošības noteikumus tajā ES valstī, kurp grasāties doties.

Raugieties, lai jums būtu spēkā esoša apdrošināšanas polise ar pietiekamu segumu, kas ietver arī ceļojumus citās ES valstīs.

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: