Pēdējā pārbaude: 27/05/2020

Standarti Eiropā

Koronavīruss: Eiropas standarti attiecībā uz medicīnas precēm

Standarti un citas publikācijas par standartizāciju ir nesaistošas pamatnostādnes, kas satur tehniskas specifikācijas attiecībā uz ražojumiem, pakalpojumiem un procesiem (sākot ar aizsargķiverēm rūpniecībā vai elektrisko ierīču lādētājiem un beidzot ar sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti). Standartus izstrādā privātas standartizācijas organizācijas, parasti pēc to ieinteresēto personu iniciatīvas, kuras uzskata tos par nepieciešamiem.

Lai gan standarti paši par sevi nav obligāti, to izmantojums ir pierādījums tam, ka konkrētie ražojumi un pakalpojumi sasniedz konkrētu kvalitātes, drošuma un uzticamības līmeni.

Dažkārt uz standartiem ir norādīts tiesību aktos. Tādos gadījumos standarti var kļūt par vēlamiem vai dažos gadījumos pat par obligātiem, lai tiktu nodrošināta atbilstība specifiskiem noteikumiem (piem., tiesību aktiem par drošumu un savstarpēju izmantojamības prasībām).

Galvenās standartu izmantošanas priekšrocības

Ražojumu kvalitātes un drošuma standartizēšana palīdz jūsu uzņēmumam iekarot lietotāju uzticēšanos. Piemēram, instrumenti un iekārtas, kas projektētas un izmēģinātas saskaņā ar noteiktiem standartiem, nodrošina labāku aizsardzību ugunsdzēsējiem un slimnīcas personālam.

Pakalpojumi, kas atbilst pakalpojumu standartiemen, piemēram, ūdenslīdēju kursi, garantē augstu kvalitāti un patērētāju drošību.

Standarti palīdz aizsargāt apkārtējo vidi un patērētāju veselību. Piemēram, standarti nodrošina mērīšanas metodes, kas ļauj sekot līdz gaisa piesārņojumam un kontrolēt to. Pārtikas higiēnas standarti piedāvā metodes, kā klasificēt un testēt materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

Labāk pieejami tirgi: standarti var atvieglot ienākšanu tirgos, padarot jūsu ražojumus vai pakalpojumus salīdzināmus un saderīgus.  

Standarti palīdz paaugstināt ražojumu vai pakalpojumu operatīvo savietojamību. Piemēram, standartos ir iekļauti ieteikumi par dzelzceļa sliežu izmēriem, lai garantētu vilcienu drošumu.

Eiropas standarti

Eiropas standartus pieņem viena no trijām Eiropas standartizācijas organizācijām:

Valstu līmenī standartizāciju pārvalda valsts standartizācijas iestādes (VSI), kuras pieņem un publicē valsts standartus. Valsts standartizācijas iestādes arī pārņem visus Eiropas standartus kā identiskus valsts standartus un anulē visus pretrunīgos valsts standartus.

Izvēlieties valsti, lai atrastu attiecīgo valsts standartizācijas iestādi.

Izvēlieties valsti:

 • Apvienotā Karalisteuken
 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabgbgen
 • Dānijadken
 • Francijafren
 • Grieķijagren
 • Horvātijacrhren
 • Igaunijaeeeten
 • Islandeisen
 • Itālijaitit
 • Kipracyelen
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburga*lu
 • Maltamten
 • Norvēģijanoen
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasksk
 • Slovēnijasien
 • Somija*fi
 • Spānija*es
 • Ungārijahuen
 • Vācijadeen
 • Zviedrijaseen
 • Čehijaczcsen
 • Īrijaieen
 • Šveicechen

Eiropas standartus izstrādā ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un citiem Eiropas standartizācijas organizāciju (ESO) locekļiem vai partneriem.

Mazos uzņēmumus standartu veidošanas procesā pārstāv asociācijaen.

Saskaņotie standarti

Saskaņotie standartien ir specifiski Eiropas standarti, kurus pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, saukta par mandātu, izstrādājusi kāda ESO.  Apmēram 20 % no visiem Eiropas standartiem izstrādāti pēc Komisijas iesniegta standartizācijas pieprasījuma.

Jūs varat izmantot saskaņotos standartus, lai pierādītu, ka jūsu ražojumi vai pakalpojumi atbilst attiecīgo ES tiesību aktu tehniskajām prasībām.

Tehniskās prasības, kas noteiktas ES tiesību aktos, ir obligātas, savukārt saskaņoto standartu izmantošana parasti nav obligāta. 

Ar saskaņotajiem standartiem tiek noteiktas tehniskās specifikācijas, ko uzskata par piemērotām vai pietiekamām, lai panāktu atbilstību tehniskajām prasībām, kuras noteiktas ES tiesību aktos.

Vairumā gadījumu saskaņoto standartu izmantošana ir brīvprātīga. Kā ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs varat izvēlēties citu tehnisko risinājumu, lai izpildītu juridiskās prasības.

Kā atrast standartu

Lai atrastu kādu Eiropas standartu, varat izmantot vienu no Eiropas standartizācijas organizāciju portālu meklētājprogrammām:

Katrai valsts standartizācijas iestādei (VSI) ir pašai sava meklētājprogramma. Lai uzzinātu vairāk par standartiem, kas ir spēkā katrā valstī, izvēlieties valsti no augstāk redzamā saraksta un sekojiet norādījumiem.

Skatiet arī

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Kopīgot šo lapu: