Pēdējā pārbaude: 01/02/2023

Autovadītāju norīkošana

Jūsu darbiniekus uzskata par darbā norīkotiem autovadītājiem, kad viņi veic šādas darbības:

Te nav uzskaitītas visas iespējamās situācijas. Ja vajadzīga sīkāka informācija par situācijām, kad tiek vai netiek piemēroti noteikumi par darbam ārzemēs norīkotiem autovadītājiem, izlasiet atbildes uz jautājumiem par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā kravu pārvadājumu kontekstā

Ja norīkojat darbā autovadītājus, jums jāveic turpmāk minētās darbības.

Pirms norīkojuma

Norīkojuma deklarācija en jāiesniedz ES valstī, uz kuru tiks norīkoti jūsu autovadītāji.

Norīkojuma laikā

Jums jānodrošina, lai autovadītāji varētu uzrādīt šādus dokumentus:

Pēc norīkojuma

Tās ES dalībvalsts iestādes, uz kuru autopārvadātājs norīkots darbā, var pieprasīt, lai uzrādāt:

Jautājumi un atbildes par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā

Maksājumi un nodarbinātības noteikumi

Atalgojumu katrā ES valstī aprēķina atšķirīgi, un tas ir atkarīgs no valsts tiesību aktiem. Jums kā darba devējam ir jāpielāgo maksājumi un jūsu autovadītāju nodarbinātības noteikumi tā, lai tie atbilstu tās valsts noteikumiem, kurā viņi ir norīkoti strādāt. Zemāk ir pieejama informācija par konkrētām valstīm.

Valstu tīmekļvietnes par atalgojumu

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Tavs Eiropas padomdevējs

Tavs Eiropas padomdevējs piedāvā lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: