Posledná kontrola: 01/02/2023

Vyslaní vodiči

Vaši zamestnanci sa považujú za vyslaných vodičov pri vykonávaní týchto činností:

Výpočet týchto situácií však nie je vyčerpávajúci. Podrobnejšie informácie o situáciách, v ktorých sa môžu alebo nemusia uplatňovať pravidlá týkajúce sa vyslaných vodičov, nájdete v otázkach a odpovediach týkajúcich sa vysielania vodičov v súvislosti s prepravou tovaru

Ak vysielate vodičov, musíte postupovať podľa ďalej uvedených krokov.

Pred vyslaním

Krajine EÚ, do ktorej budú vaši vodiči vyslaní, musíte predložiť vyhlásenie o vyslaní en.

Počas vyslania

Musíte zabezpečiť, aby vaši vodiči mali k dispozícii tieto dokumenty:

Po vyslaní

Orgány krajiny EÚ, do ktorej boli vodiči vyslaní, vás môžu požiadať, aby ste predložili:

Otázky a odpovede týkajúce sa vysielania vodičov

Platby a pracovné podmienky

Mzdy sa v jednotlivých krajinách EÚ vypočítavajú odlišne a závisia od vnútroštátnych právnych predpisov. Ako zamestnávateľ musíte upraviť platby a pracovné podmienky týkajúce sa vašich vodičov tak, aby boli v súlade s vnútroštátnymi pravidlami krajiny, do ktorej sú vyslaní. Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín nájdete nižšie.

Vnútroštátne webové sídla zamerané na otázky odmeňovania

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Vaša Európa – Poradenstvo

Vaša Európa – Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: