Posledná kontrola: 12/09/2022

Požiadavky na ekodizajn

Určité výrobky musia zodpovedať minimálnym požiadavkám týkajúcim sa energetickej účinnosti. Tieto požiadavky sa označujú ako požiadavky na ekodizajn a ich cieľom je znížiť negatívny vplyv výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu.

Pred uvedením takéhoto druhu výrobku na trh EÚ sa musí zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval týmto predpisom.

Tieto predpisy sa v súčasnosti vzťahujú na tie druhy výrobkov, ktoré využívajú energiu (kotly, počítače, domáce spotrebiče atď.). Úplný zoznam týchto výrobkov:

Výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky na ekodizajn

Svietidlá pre domácnosti a odvetvie služieb

 • smerové aj nesmerové svetelné zdroje (vrátane zdrojov ultrafialového žiarenia)
 • žiarivky (bez zabudovaného predradníka)
 • výbojky s vysokou svietivosťou
 • predradníky a svietidlá, s ktorými možno prevádzkovať takéto svetelné zdroje

Elektrické prístroje

 • počítače a servery
 • herné konzoly
 • jednoduché/komplexné set-top boxy
 • sieťové zariadenia v pohotovostnom režime
 • televízory

Domáce spotrebiče

 • sporáky a rúry na pečenie
 • umývačky riadu
 • mrazničky
 • chladničky
 • sušičky bielizne
 • práčky
 • vysávače

Vykurovacie a chladiace zariadenia

 • klimatizačné zariadenia
 • vykurovacie telesá
 • pohodové ventilátory
 • vykurovacie telesá
 • priemyselné ventilátory
 • lokálne ohrievače priestoru
 • lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo
 • kotly na tuhé palivo
 • vetracie jednotky
 • ohrievače vody

Ostatné výrobky

 • obehové čerpadlá
 • elektromotory
 • spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime a vo vypnutom stave
 • externé zdroje napájania
 • zobrazovacie zariadenia
 • výkonové transformátory
 • profesionálne chladiace zariadenia
 • vodné čerpadlá

Ak chcete získať informácie o predpisoch týkajúcich sa ekodizajnu špecifických pre jednotlivé druhy výrobkov, odkazy sa nachádzajú v príslušnom oddiele v dolnej časti stránky.

Druhy požiadaviek

V smernici o ekodizajne sa uvádzajú dva druhy požiadaviek.

Osobitné požiadavky

Osobitné požiadavky obsahujú presné hodnoty aj s hranicami hodnôt. Napríklad maximálna spotreba energie alebo minimálne množstvá recyklovaného materiálu použitého vo výrobe.

Všeobecné požiadavky

Vo všeobecných požiadavkách sa nestanovujú žiadne hranice hodnôt, môže sa však požadovať, aby:

Dôsledkom zavedenia nových minimálnych požiadaviek môže byť zákaz predaja všetkých nevyhovujúcich výrobkov v členských štátoch EÚ. Príkladom sú tradičné vláknové žiarovky, ktorých predaj sa postupne ukončoval od roku 2009.

Harmonizované normy

Harmonizované normy sú predpisy prijaté európskymi normalizačnými organizáciami (CENELEC en a CEN en ).

Využívanie harmonizovaných noriem pomáha zabezpečiť predpoklad zhody. To znamená, že sa predpokladá, že výrobky pri testovaní podľa harmonizovanej normy vyhovujú požiadavkám uvedeným vo vykonávacích opatreniach.

Na podporu už prijatých opatrení v oblasti ekodizajnu sa postupne vypracúvajú ďalšie harmonizované normy EÚ.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Národné kontaktné miesta pre ekodizajnen

Informácie o smernici, vykonávacích opatreniach a harmonizovaných normách v konkrétnych krajinách

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: