Τελευταίος έλεγχος: 07/10/2020

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ορισμένα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που στοχεύουν στη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Προτού διαθέσετε στην αγορά της ΕΕ τέτοιου είδους προϊόντα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες.

Τα είδη προϊόντων που καλύπτονται επί του παρόντος από αυτούς τους κανόνες είναι εκείνα που καταναλώνουν ενέργεια (λέβητες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οικιακές συσκευές, κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο παρακάτω.

Προϊόντα που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Προϊόντα οικιακού και βιομηχανικού φωτισμού

 • Κατευθυντικοί και μη κατευθυντικοί λαμπτήρες (συμπεριλαμβανομένης της υπεριώδους ακτινοβολίας)
 • Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
 • Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης
 • Τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες

Ηλεκτρικές συσκευές

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξυπηρετητές
 • Κονσόλες παιχνιδιών
 • Απλοί/σύνθετοι μετατροπείς- αποκωδικοποιητές
 • Κατάσταση αναμονής δικτυωμένου εξοπλισμού
 • Τηλεοράσεις

Οικιακές συσκευές

 • Συσκευές μαγειρικής
 • Πλυντήρια πιάτων
 • Καταψύκτες
 • Ψυγεία
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Πλυντήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης

 • Κλιματιστικά
 • Θερμαντήρες
 • Ανεμιστήρες
 • Θερμαντήρες
 • Βιομηχανικοί ανεμιστήρες
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Μονάδες εξαερισμού
 • Θερμαντήρες νερού

Άλλα προϊόντα

 • Κυκλοφορητές
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας
 • Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος
 • Εξοπλισμός απεικόνισης
 • Μετασχηματιστές ισχύος
 • Επαγγελματική ψύξη
 • Αντλίες νερού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στα έγγραφα αναφοράς στο κάτω μέρος της σελίδας.

Είδη απαιτήσεων

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού προβλέπει δύο είδη απαιτήσεων.

Ειδικές απαιτήσεις

Οι ειδικές απαιτήσεις αφορούν τη μέτρηση ακριβών τιμών ή τον καθορισμό ενός ορίου. Για παράδειγμα, τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ή τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή.

Γενικές απαιτήσεις

Οι γενικές απαιτήσεις δεν καθορίζουν οριακές τιμές, αλλά ενδεχομένως απαιτούν:

Η καθιέρωση νέων ελάχιστων απαιτήσεων οδηγεί στην απαγόρευση της πώλησης όλων των μη συμμορφούμενων προϊόντων στις χώρες της ΕΕ. Παράδειγμα: οι λαμπτήρες πυράκτωσης που καταργήθηκαν σταδιακά από το 2009.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι κανόνες που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( CENELECen και CEN).

Η χρήση εναρμονισμένων προτύπων συμβάλλει στην παροχή τεκμηρίου συμμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των μέτρων εφαρμογής όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με τη χρήση εναρμονισμένου προτύπου.

Πρόσθετα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ καταρτίζονται σταδιακά, ώστε να στηριχθούν τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.

Εθνικά σημεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στα εθνικά σημεία επικοινωνίαςen που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Εθνικά σημεία επαφής για τον οικολογικό σχεδιασμόen

Πληροφορίες για την οδηγία, τα μέτρα εφαρμογής και τα εναρμονισμένα πρότυπα που ισχύουν σε συγκεκριμένες χώρες.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: