Τελευταίος έλεγχος: 17/03/2022

Φόρος επιχειρήσεων

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης στην ΕΕ, οφείλετε να γνωρίζετε τους εθνικούς κανόνες για τη φορολογία εταιρειών, όπως, μεταξύ άλλων, για την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στις χώρες στις οποίες ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πότε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση και σε ποια κέρδη πρέπει να καταβάλετε φόρο.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ αν έχετε τη μητρική σας εταιρεία σε μια χώρα της ΕΕ και τις θυγατρικές σε άλλη. Δείτε πώς μπορείτε να εξαλείψετε πιθανά φορολογικά προβλήματα, όπως η διπλή φορολόγηση ή μη φορολόγηση των διασυνοριακών διανομών κερδών μεταξύ αυτών των εταιρειών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: