Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 14/03/2018

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Εθνικά σημεία επαφής

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τουλάχιστον ένα εθνικό σημείο επαφής (ορισμένες χώρες έχουν επίσης περιφερειακά ή τοπικά σημεία επαφής) όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς να οργανώσετε ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Επιλέξτε χώρα:

Στη χώρα σας

Το εθνικό σημείο επαφής θα σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμά σας να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

 • αν δικαιούστε μερική ή συνολική κάλυψη του κόστους
 • ποια είδη θεραπευτικής αγωγής καλύπτονται και ποια είναι τα ποσοστά επιστροφής εξόδων
 • αν χρειάζεστε προέγκριση και πώς να την ζητήσετε
 • πώς να ασκήσετε προσφυγή σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά

Στη χώρα όπου επιθυμείτε να νοσηλευτείτε

Το εθνικό σημείο επαφής μπορεί να σας ενημερώσει:

 • για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αυτής της χώρας και πώς διασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα
 • κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος είναι εγγεγραμμένος και έχει άδεια παροχής συγκεκριμένων θεραπευτικών αγωγών, και ποιο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τον καλύπτει
 • για τα δικαιώματα των ασθενών σε αυτή τη χώρα, και πιο συγκεκριμένα για τις επιλογές που έχετε αν κάτι δεν πάει καλά ή δεν είστε ευχαριστημένοι από την ιατρική περίθαλψη που λαμβάνετε

Φορείς υγειονομικής ασφάλισης

Ο ασφαλιστικός σας φορέας μπορεί επίσης να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας σε προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ειδικότερα μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές εξόδων, την προέγκριση, ή τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την ιατρική σας περίθαλψη στο εξωτερικό.

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, οφείλουν να σας ενημερώσουν:

 • για τις διάφορες επιλογές θεραπευτικής αγωγής, την ποιότητα και την ασφάλεια, το καθεστώς έγκρισης/εγγραφής του παρόχου κ.λπ, έτσι ώστε να είστε σε θέση να κάνετε συνειδητή επιλογή της περίθαλψης που θα σας παρασχεθεί
 • εκ των προτέρων, για το κόστος της θεραπευτικής αγωγής - και να σας δώσουν αναλυτικό τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωσή της ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εξόδων
 • για την ασφάλιση αστικής ευθύνης ή άλλη ισοδύναμη ασφάλιση
 • (κατά περίπτωση) για τις διάφορες δυνατότητες κάλυψης των ιατρικών εξόδων
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές