Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Έναρξη επιχείρησης

Για να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.), πρέπει να γνωρίζετε τους κανόνες που ισχύουν και το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφήςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου για τη σύσταση εταιρείας στη συγκεκριμένη χώρα.

Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε νέα επιχείρηση σε διάφορες χώρες της ΕΕ:

Επιλέξτε χώρα

Τι μπορείτε να κάνετε;

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε δικαίωμα:

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα. Ωστόσο, η ΕΕ παροτρύνει όλες τις χώρες να επιτύχουν ορισμένους στόχους για να διευκολύνουν τη σύσταση νέων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Χρηματοδότηση και στήριξη

Μια σειρά από έργα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ΕΕ: 

Διαβάστε περισσότερα για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και για τους τρόπους πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Βλ. επίσης:

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

Εθνικές πληροφορίες για την επέκταση της επιχείρησής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: