Τελευταίος έλεγχος : 24/09/2018

Εκτέλεση και λήψη πληρωμών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Μπορείτε να εκτελείτε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ και σε σουηδική κορώνα χωρίς η τράπεζα να χρεώνει εσάς ή τους πελάτες σας περισσότερο απ΄ ό,τι για μια ισοδύναμη εθνική συναλλαγή. Εξασφαλίστε ότι οι πελάτες σας μπορούν να πληρώσουν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Πώς να ζητάτε τόκους και αποζημιώσεις για οφειλόμενες πληρωμές που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές. Υπολογίστε τους τόκους που σας οφείλονται με τον υπολογιστή εκπρόθεσμων πληρωμών.

Η ύπαρξη κανόνων της ΕΕ σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την επιτάχυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δικαστική απόφαση για τη δέσμευση κεφαλαίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης που σας οφείλει χρήματα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: