Τελευταίος έλεγχος : 16/07/2018

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Όσα πρέπει να γνωρίζετε εάν τα μέλη της οικογένειάς σας μετακομίζουν μαζί σας στο εξωτερικό, ή σχεδιάζουν να σας ακολουθήσουν αργότερα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Βλέπε επίσης:

 

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: