Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 25/02/2019

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε εάν τα μέλη της οικογένειάς σας μετακομίζουν μαζί σας στο εξωτερικό, ή σχεδιάζουν να σας ακολουθήσουν αργότερα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: