Τελευταίος έλεγχος: 06/07/2022

Προστασία δεδομένων

Γνωρίζετε πότε εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ); Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά ποια δεδομένα θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα» και ποιες είναι οι ευθύνες σας όσον αφορά την επεξεργασία και την παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία σας. Μάθετε πότε πρέπει να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ και ενημερωθείτε για τους κανόνες περί παράβασης και τις σχετικές κυρώσεις.

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, αλλά δεν απαιτούν όλα τη συγκατάθεση των χρηστών. Μάθετε για τα διάφορα είδη cookies και για το πώς και πότε πρέπει να ζητάτε τη συγκατάθεση των χρηστών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: