Τελευταίος έλεγχος: 11/04/2019

Προστασία δεδομένων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Γνωρίζετε πότε εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ); Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά ποια δεδομένα θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα» και ποιες είναι οι ευθύνες σας όσον αφορά την επεξεργασία και την παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία σας. Μάθετε πότε πρέπει να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ και ενημερωθείτε για τους κανόνες περί παράβασης και τις σχετικές κυρώσεις.

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, αλλά δεν απαιτούν όλα τη συγκατάθεση των χρηστών. Μάθετε για τα διάφορα είδη cookies και για το πώς και πότε πρέπει να ζητάτε τη συγκατάθεση των χρηστών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: