Τελευταίος έλεγχος: 18/02/2020

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα σελίδα εξακολουθούν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Εάν έχετε αποκτήσει δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης (όπως, δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη, επιδόματα ανεργίας, συντάξεις) πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει τους γενικούς κανόνες προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες μας παροχής υποστήριξης.

Μετά τον θάνατο ενός ατόμου, οι επιζώντες συγγενείς έχουν ενδεχομένως δικαίωμα να ζητήσουν παροχές επιζώντων. Οι παροχές αυτές καθώς και οι πιθανοί αποδέκτες διαφέρουν από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες από τις συνηθέστερες παροχές που μπορείτε να ζητήσετε αν είστε επιζών συγγενής.

Συντάξεις επιζώντων

Πρόκειται για μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί σε ποσοστό της σύνταξης που ελάμβανε/θα ελάμβανε ο αποθανών, και καταβάλλεται στους στενότερους εν ζωή συγγενείς του. Χορηγείται από τον ίδιο φορέα που χορηγούσε/θα χορηγούσε τη σύνταξη του αποθανόντος. Το καταβαλλόμενο ποσό υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η σύνταξη γήρατος.

Για να λάβετε σύνταξη επιζώντος, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον συνταξιοδοτικό φορέα της χώρας όπου ο αποθανών συγγενής σας διέμενε ή εργαζόταν τελευταία. Στη συνέχεια, οι εθνικοί φορείς θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα την προωθήσουν στην αρμόδια χώρα της ΕΕ.

Αν δεν πληροίτε τις εθνικές προϋποθέσεις για να λάβετε σύνταξη επιζώντος, ενδεχομένως να μπορείτε να λάβετε επίδομα χηρείας.

Δεν καταβάλλουν όλες οι χώρες της ΕΕ συντάξεις επιζώντων.

Επιδόματα θανάτου

Το επίδομα θανάτου καταβάλλεται άπαξ μετά τον θάνατο ενός ατόμου.

Δεν καταβάλλουν όλες οι χώρες της ΕΕ επιδόματα θανάτου.

Προτού υποβάλετε αίτηση για επίδομα θανάτου, πρέπει να ελέγξετε τα εξής:

Πού πρέπει να υποβάλετε την αίτηση;

Πρέπει πάντα να την υποβάλετεστον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο αποθανών συγγενής σας - στη χώρα όπου διέμενε τελευταία. Στη συνέχεια, οι εθνικοί φορείς θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα την προωθήσουν στην αρμόδια χώρα της ΕΕ.

Ποια χώρα θα πληρώνει;

Αν ο αποθανών συγγενής ελάμβανε σύνταξη από περισσότερες της μιας χώρας της ΕΕ, η χώρα καταβολής του επιδόματος θανάτου και/ή της σύνταξης επιζώντος θα είναι:

Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης όπου ήταν ασφαλισμένος ο αποθανών, στη χώρα στην οποία ζούσε τελευταία.

Παράδειγμα

Μάθετε ποια χώρα πρέπει να σας καταβάλει το επίδομα θανάτου

Η Έλς και ο Γιαν από την Ολλανδία μετακόμισαν στην Ιταλία όταν συνταξιοδοτήθηκαν. Όταν πέθανε ο Γιαν, η Έλς έμαθε ότι μπορούσε να ζητήσει επίδομα θανάτου από την Ολλανδία, αλλά δεν ήξερε πού έπρεπε να υποβάλει σχετική αίτηση.

Αφού επικοινώνησε με έναν σύμβουλο EURES, ενημερώθηκε ότι έπρεπε να υποβάλει αίτηση στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο σύζυγός της στην Ιταλία. Στη συνέχεια, ο φορέας αυτός προώθησε την αίτησή της στις ολλανδικές αρχές.

Ανεξάρτητα από το αν ο αποθανών συγγενής σας ήταν συνταξιούχος ή όχι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Εφόσον ο συγγενής σας κατέβαλλε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, δικαιούστε να λάβετε παροχές επιζώντων.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος θανάτου ή σύνταξης επιζώντος διαφέρουν από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν στη χώρα στην οποία ήταν ασφαλισμένος ο αποθανών συγγενής σας:

Επιλέξτε χώρα:


Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: