Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 21/03/2018

Επίδομα θανάτου

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Σε περίπτωση θανάτου, ορισμένες χώρες καταβάλλουν σχετικό επίδομα (γνωστό ως επίδομα θανάτου) στον επιζώντα συγγενή (τη χήρα, τον χήρο, τον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, τα παιδιά ή άλλον συγγενή). Το δικαίωμα σε επίδομα θανάτου εξαρτάται από τα εξής:

 • από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας στην οποία είχε κάλυψη ο αποθανών, και από το αν η χώρα αυτή προβλέπει τέτοιο επίδομα
 • από τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος θανάτου στη συγκεκριμένη χώρα και από το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Πού πρέπει να υποβληθεί αίτηση;

Για τη χορήγηση επιδόματος θανάτου (όπου προβλέπεται), οι συγγενείς του αποθανόντος πρέπει πάντα να υποβάλλουν αίτηση στο ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο αυτός ήταν ασφαλισμένος στη χώρα όπου διέμενε.

Ποια χώρα πληρώνει;

Κατά κανόνα,

 • αν ο αποθανών ελάμβανε σύνταξη από μόνο μία χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή θα καταβάλει το επίδομα θανάτου
 • αν ο αποθανών ελάμβανε σύνταξη από περισσότερες της μιας χώρες της ΕΕ, η χώρα που θα καταβάλει το επίδομα θανάτου θα είναι η χώρα στην οποία ζούσε (εφόσον ελάμβανε σύνταξη από τη χώρα αυτή) ή η χώρα στην οποία ήταν ασφαλισμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης όπου ήταν ασφαλισμένος ο αποθανών στη χώρα στην οποία ζούσε.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε ποια χώρα καταβάλλει το επίδομα θανάτου

Η Ελίζαμπεθ και ο Γιαν από την Ολλανδία μετακόμισαν στην Ιταλία όταν πήραν σύνταξη. Όταν πέθανε ο Γιαν, η Ελίζαμπεθ έμαθε ότι μπορούσε να ζητήσει επίδομα θανάτου από την Ολλανδία, αλλά δεν ήξερε πώς γίνεται αυτό.

Αφού μίλησε με έναν σύμβουλο EURES, διαπίστωσε ότι έπρεπε να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή υγειονομικής ασφάλισης της Ιταλίας, όπου ήταν εγγεγραμμένος ο σύζυγός της.  Στη συνέχεια, η διοικητική αυτή αρχή προώθησε την αίτησή της στις ολλανδικές αρχές.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την καταβολή του επιδόματος θανάτου:

Επιλέξτε χώρα:

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές