Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 15/02/2019

Ισότιμη μεταχείριση και προσόντα

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Φροντίστε ώστε να μεταχειρίζεστε τα άτομα που αναζητούν εργασία από άλλες χώρες της ΕΕ όπως τα άτομα από τη χώρα σας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους σας, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους στην ΕΕ και δεν επιτρέπεται να εισάγετε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για να εργαστούν στη χώρα σας, τα άτομα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η πείρα τους και το επάγγελμά τους αναγνωρίζονται στη χώρα σας, π.χ. μέσω της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: