Τελευταίος έλεγχος: 04/08/2021

Ώρες εργασίας

Σας επηρεάζει το Brexit;

Εάν απασχολείτε προσωπικό, πρέπει να γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες σχετικά με τις ώρες εργασίας και να τηρείτε τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται σε οδηγίες της ΕΕ. Οφείλετε να εφαρμόζετε τους κανόνες σχετικά με τις ελάχιστη ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, τα διαλείμματα, τη νυχτερινή εργασία, καθώς και την ετήσια άδεια και τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

Η χώρα διαμονής σας στην ΕΕ ενδεχομένως να εφαρμόζει ευνοϊκότερους κανόνες για τους εργαζομένους. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη νομοθεσία για τις ώρες εργασίας στη χώρα σας:

Έχετε ερωτήσεις για κάποια χώρα;

Χρόνος εργασίας και ανάπαυσης

Ως εργοδότης, οφείλετε να διασφαλίσετε ότι το προσωπικό σας δεν εργάζεται περισσότερες από 48 ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), εντός περιόδου αναφοράς έως 4 μηνών. Θα πρέπει να παρέχετε στους υπαλλήλους σας τουλάχιστον 11 συνεχείς ώρες ημερήσιας ανάπαυσης και τουλάχιστον 24 ώρες αδιάλειπτης εβδομαδιαίας ανάπαυσης ανά 7 ημέρες, εντός περιόδου αναφοράς 2 εβδομάδων.

Διαλείμματα

Εάν το προσωπικό σας εργάζεται πάνω από 6 ώρες την ημέρα, οφείλετε να του εξασφαλίσετε διάλειμμα, η διάρκεια του οποίου καθορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις ή στην εθνική νομοθεσία.

Ετήσια άδεια

Επιπλέον των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης, το προσωπικό σας δικαιούται τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί με πληρωμή, εκτός εάν η σύμβαση εργασίας λήξει προτού ο εργαζόμενος χρησιμοποιήσει την ετήσια άδειά του.

Νυχτερινή εργασία

Εάν οι υπάλληλοί σας εκτελούν τουλάχιστον 3 ώρες της καθημερινής τους εργασίας ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ετήσιου χρόνου εργασίας τη νύχτα, κατά τη διάρκεια των 7 ωρών που ορίζει η εθνική νομοθεσία, από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, θεωρούνται ως εργαζόμενοι τη νύχτα.

Οι νυχτερινοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να εργάζονται κατά μέσο όρο πάνω από 8 ώρες το εικοσιτετράωρο. Εάν η εργασία τους ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή διανοητική κόπωση, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπερβαίνει το ημερήσιο όριο των 8 ωρών το εικοσιτετράωρο.

Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δικαιούνται επίσης δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, που διέπονται από το ιατρικό απόρρητο, προτού ξεκινήσουν τη νυχτερινή εργασία και, στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν οι εργαζόμενοι τη νύχτα, τους οποίους απασχολείτε, παρουσιάσουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γεγονός ότι εργάζονται τη νύχτα, οφείλετε να τους μεταφέρετε σε θέση ημερήσιας εργασίας, το συντομότερο δυνατόν.

Διαφορετικές υποχρεώσεις όσον αφορά τον χρόνο εργασίας

Υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από ορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία.

Εάν οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας δεν μετρώνται ή δεν είναι προκαθορισμένες, όπως στην περίπτωση των διοικητικών στελεχών, ίσως να μην χρειάζεται να τηρείτε τις υποχρεώσεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας.

Εάν η εργασία απαιτεί συνεχή παρουσία, παροχή υπηρεσίας ή παραγωγή, μπορείτε να αναβάλετε τις περιόδους ανάπαυσης του προσωπικού σας. Αυτό ισχύει στην περίπτωση:

Εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, μπορείτε να συνάψετε συμφωνία με έναν υπάλληλό σας για να εργάζεται πάνω από το όριο των 48 ωρών. Οι υπάλληλοί σας έχουν δικαίωμα να μην δεχθούν τη συμφωνία ή να την ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή. Ως εργοδότης τους, οφείλετε να σεβαστείτε την απόφασή τους και να μην τους ζημιώσετε ούτε να τους επιφυλάξετε δυσμενή μεταχείριση. Πρέπει να διατηρείτε επικαιροποιημένα αρχεία όλων των εργαζομένων που εκτελούν τέτοιου είδους εργασία. Αυτή η δυνατότητα εξαίρεσης ισχύει μόνο για το όριο των 48 ωρών, και όχι για τους λοιπούς κανόνες σχετικά με τον χρόνο εργασίας.

Όταν το προσωπικό σας παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή διά πλωτής οδού, οφείλετε να εφαρμόζετε ειδικούς κανόνες για τον χρόνο εργασίας.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: