Τελευταίος έλεγχος: 20/01/2023

Απόσπαση προσωπικού στο εξωτερικό

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες για την απόσπαση εφόσον:

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει σχέση εργασίας ανάμεσα σε σας και το άτομο που αποσπάται.

Οι κανόνες για την απόσπαση ισχύουν και σε περίπτωση που εργαζόμενος προσλαμβάνεται μέσω πρακτορείου εύρεσης προσωρινού προσωπικού και έρχεται να εργαστεί για εσάς από χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα εγγραφής και λειτουργίας της επιχείρησής σας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ του εργαζομένου και του γραφείου εύρεσης εργασίας ή του πρακτορείου εύρεσης προσωρινού προσωπικού στο οποίο απευθυνθήκατε.

Συνθήκες απασχόλησης στη χώρα υποδοχής

Καθόλη τη διάρκεια της απόσπασης θα πρέπει να εξασφαλίζετε στο προσωπικό σας τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους όρους απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν, είτε βάσει νόμου είτε βάσει συλλογικής σύμβασης καθολικής εφαρμογής, στη χώρα υποδοχής όσον αφορά:

Εάν οι συγκεκριμένες συνθήκες και οι όροι απασχόλησης στη χώρα σας είναι ευνοϊκότεροι για το προσωπικό σας από ό, τι στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να διατηρήσετε τους όρους αυτούς και κατά τη διάρκεια της απόσπασης.

Σε τομείς εκτός του κατασκευαστικού κλάδου, οι όροι για τις αποδοχές και την ετήσια άδεια δεν είναι υποχρεωτικοί όταν:

Προειδοποίηση

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν, έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, ότι δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται οι όροι της χώρας υποδοχής για τις αποδοχές και την ετήσια άδεια, εφόσον η απόσπαση διαρκεί λιγότερο από 1 μήνα. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται μέσω πρακτορείων εύρεσης προσωρινού προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον πρακτικό οδηγό σχετικά με την απόσπαση.

Μακροχρόνια απόσπαση

Εάν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες (ή 18 μήνες εάν υποβάλετε αιτιολογημένη κοινοποίηση στη χώρα υποδοχής) πρέπει να εξασφαλίσετε για το προσωπικό σας την εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα υποδοχής, εκτός αν αφορούν τη λήξη της σύμβασής τους ή τις επικουρικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αιτιολογημένης κοινοποίησης, θα βρείτε στον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής.

Κανόνες κοινωνικής ασφάλισης για τους αποσπασμένους εργαζομένους

Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας ή εσείς ο ίδιος ως αυτοαπασχολούμενος μπορείτε, ενόσω εργάζεστε προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ, να εξακολουθήσετε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου εργαζόσασταν πριν από την απόσπαση.

Ως εργοδότης, οφείλετε να ενημερώσετε εκ των προτέρων τις διοικητικές υπηρεσίες της χώρας υποδοχής και να ζητήσετε το έντυπο με την ονομασία «φορητό έγγραφο Α1» (PDΑ1) en το οποίο εκδίδει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα όπου είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι. Το PDA1 επιβεβαιώνει ότι ο αποσπασμένος υπάλληλος είναι καταχωρισμένος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης και δεν χρειάζεται να καταβάλλει εισφορές στη χώρα απόσπασης.

Όταν ζητάτε το PDA1, πρέπει να δηλώνετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης στην άλλη χώρα της ΕΕ. Η μέγιστη περίοδος που μπορείτε να αναφέρετε στο έντυπο είναι 24 μήνες.

Αν η απόσπαση διαρκεί πάνω από 24 μήνες ή πρέπει να παραταθεί, εσείς ως εργοδότης μπορείτε:

Εθνικά σημεία επαφής και ιστότοποι

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο επαφής στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο εξωτερικό. Τα σημεία επαφής συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, παρακολουθούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης κατά τη διάρκεια της απόσπασης και ασκούν εποπτεία για ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής.

Επιλέξτε χώρα:

  • Γαλλίαfren
  • Γερμανίαdede
  • Ελλάδαgrel
  • Ουγγαρίαhuen
  • Ιρλανδίαieen
  • Ιταλίαitenit
  • Λετονίαlvenlv
  • Λιθουανίαltenlt
  • Λουξεμβούργοludeenfr

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: