Τελευταίος έλεγχος : 13/09/2018

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν η επιχείρησή σας συνάψει σύμβαση με επιχείρηση σε άλλη χώρα της ΕΕ και ένα μέρος του προσωπικού σας πρέπει να αποσπαστεί στην εν λόγω χώρα για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης και για περιορισμένο διάστημα, οφείλετε να εφαρμόσετε τους κανόνες που ισχύουν για την απόσπαση. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και στην περίπτωση που θα αποσπάσετε υπάλληλό σας σε επιχείρησή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει σχέση εργασίας ανάμεσα σε σας και το άτομο που αποσπάται.

Οι κανόνες περί απόσπασης εφαρμόζονται επίσης όταν απευθυνθείτε σε ένα γραφείο εύρεσης εργασίας ή πρακτορείο προσωρινής απασχόλησης για να προσλάβετε άτομο από άλλη χώρα της ΕΕ με σκοπό να εργαστεί στην επιχείρηση σας που είναι καταχωρισμένη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ του εργαζομένου και του γραφείου εύρεσης εργασίας ή του πρακτορείου προσωρινής απασχόλησης στο οποίο απευθυνθήκατε.

Συνθήκες απασχόλησης στη χώρα υποδοχής

Καθόλη τη διάρκεια της απόσπασης θα πρέπει να εξασφαλίζετε στο προσωπικό σας τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους όρους απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν, είτε βάσει νόμου είτε βάσει συλλογικής σύμβασης, στη χώρα υποδοχής όσον αφορά:

Εάν οι συνθήκες και οι όροι απασχόλησης στη χώρα σας είναι ευνοϊκότεροι για το προσωπικό σας από ό, τι στη χώρα υποδοχής, μπορείτε βεβαίως να διατηρήσετε τους όρους αυτούς και κατά τη διάρκεια της απόσπασης.

Εάν η αρχική εγκατάσταση ή/και αρχική συναρμολόγηση ορισμένων προϊόντων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασής σας, και το ειδικευμένο προσωπικό σας πρέπει να ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές, οι όροι όσον αφορά την ελάχιστη αμοιβή και την ετήσια άδεια δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικά εφόσον η απόσπαση διαρκέσει λιγότερο από 8 μέρες.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν, έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, ότι δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν οι όροι της χώρας υποδοχής για την ελάχιστη αμοιβή και την ετήσια άδεια, εφόσον η απόσπαση διαρκέσει λιγότερο από 1 μήνα. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται μέσω γραφείων εύρεσης εργασίας.

Εθνικά σημεία επαφής και ιστότοποι

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο επαφής στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσπαση προσωπικού στο εξωτερικό. Τα σημεία επαφής συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, παρακολουθούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης κατά τη διάρκεια της απόσπασης και ασκούν εποπτεία για ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής.

Επιλέξτε χώρα:

 • Германияdedeen
 • Ελλάδα*gr
 • Ουγγαρίαhuhuen
 • Ιρλανδίαieen
 • Ιταλίαititen
 • Λετονίαlven
 • Λιθουανίαltlten
 • Λουξεμβούργοludefren
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρεςnlnlen
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλίαptpt
 • Ρουμανία*ro
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsien
 • Ισπανίαesesen
 • Σουηδίαsedefrsven
 • Ηνωμένο Βασίλειοuken

Κανόνες κοινωνικής ασφάλισης για τους αποσπασμένους εργαζομένους

Ενόσω εργάζονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορούν να εξακολουθούν να καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου εργάζονταν πριν από την απόσπαση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης για την απόσπαση στο εξωτερικό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

Βλέπε επίσης:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στις διαδικασίες προσλήψεων είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: