Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 18/02/2020

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ερωτήσεις και Απαντήσεις – τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπονται στη συμφωνία αποχώρησης που

Την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν ή μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξουν. Το ίδιο θα συμβεί και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή μετακομίζουν σε χώρα της ΕΕ.

Έχω ή πρόκειται να αποκτήσω μόνιμη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε τη μόνιμη διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ αλλά δεν έχω ακόμη δικαίωμα για μόνιμη διαμονή

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε την τρέχουσα διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μετακομίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ.

Εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να μετακομίσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει τότε να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής εάν είναι υποχρεωτικό να εγγραφείτε και να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μεταβώ στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα

Οι κανόνες όσον αφορά τη δήλωση της παρουσίας ή της διαμονής σας στο εξωτερικό, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Χρειάζομαι βοήθεια

Εάν κρίνετε ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και τα δικαιώματα των πολιτών

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορούν να σας συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Ακόμη και αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, εάν δεν έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα της ΕΕ και ζείτε στη χώρα καταγωγής σας, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 6 μήνες

Αν είστε πολίτης μιας χώρας της ΕΕ και θέλετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγός σας, τα παιδιά/εγγόνια σας ή οι γονείς/παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να διαμείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα, εφόσον είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Μάθετε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν ο/η σύζυγος, τα παιδιά/εγγόνια σας, οι γονείς/παππούδες/γιαγιάδες σας δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ή δεν πληρούν τους όρους διαμονής που ισχύουν για τους πολίτες της ΕΕ, μπορούν παρόλ' αυτά να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα, ως μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που αναζητά εργασία.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ ζητούν από τα μέλη της οικογένειάς σας να δηλώσουν την παρουσία τους στις αρμόδιες αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) μέσα σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή τους.

Κάρτα διαμονής

Μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη της οικογένειας τα οποία είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ να υποβάλουν αίτηση για κάρτα διαμονής.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή σας στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά/εγγόνια σας και οι γονείς/παππούδες/γιαγιάδες σας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι αυτής της χώρας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, τις αμοιβές, την εγγραφή στο σχολείο κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά/εγγόνια σας, οι γονείς/παππούδες/γιαγιάδες σας μπορούν να ζουν στη νέα σας χώρα για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 6 μήνες

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά/εγγόνια σας, οι γονείς/παππούδες/γιαγιάδες σας, είτε είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ είτε όχι, μπορούν να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

  • αν χάσατε τη δουλειά σας ενώ εργαζόσασταν στη νέα σας χώρα, πρέπει να είστε σε θέση να το αποδείξετε καθώς και να πληροίτε τους προβλεπόμενους όρους, ή
  • αν αναζητάτε την πρώτη σας δουλειά στη νέα χώρα, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι πράγματι αναζητάτε εργασία και ότι έχετε βάσιμες ελπίδες να βρείτε.

Παράδειγμα

Η Celia είναι Γερμανίδα και εργάζεται στην Αυστρία. Είναι παντρεμένη με τον Özgür, που είναι Τούρκος υπήκοος. Ο Özgür, ως σύζυγος της Celia, έλαβε κάρτα διαμονής για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Αυστρία. Μετά από 13 μήνες, η Celia χάνει τη δουλειά της. Εγγράφεται στον αυστριακό οργανισμό απασχόλησης ως άνεργη και ψάχνει για άλλη δουλειά. Τόσο ο Özgür όσο και η Celia μπορούν να συνεχίσουν να μένουν στην Αυστρία.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: