Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 03/11/2017

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις μετρητών

Έξοδα για διεθνείς πληρωμές εντός της ΕΕ

Αν κάνετε διασυνοριακή πληρωμή εντός της , οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τα τυχόν έξοδα ή τέλη που επιβάλλουν.

Αν η πληρωμή γίνεται σε ευρώ ή σουηδικές κορόνες, δεν θα πρέπει να σας χρεώνουν περισσότερο από όσο θα σας χρέωναν για εθνική συναλλαγή ίσης αξίας σε ευρώ. 

Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως:

  • μεταφορές ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ
  • αναλήψεις από μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σε χώρες της ΕΕ
  • πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σε όλη την ΕΕ
  • συναλλαγές άμεσης χρέωσης
  • εμβάσματα.

Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα.

Χρόνος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών και μεταφορών χρημάτων

Οι ηλεκτρονικές σας πληρωμές εντός της ΕΕ πρέπει να φθάνουν στον παραλήπτη τους σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.

Μια αληθινή ιστορία

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν «εθνικά» τέλη για τις διεθνείς πληρωμές

Στην Ιταλία, η Λίντια αιφνιδιάστηκε με τα υψηλά τέλη που έπρεπε να πληρώσει για τη μεταφορά 1.000 ευρώ στη Γερμανία. Επικοινώνησε με το κέντρο καταναλωτώνEnglish της χώρας της για να εξακριβώσει αν είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο τράπεζες είχαν χρεώσει σωστά τα κανονικά έξοδα για εθνικές συναλλαγές. Η μεν ιταλική τράπεζα χρέωσε το ίδιο τέλος που θα χρέωνε για τη μεταφορά χρημάτων εντός της Ιταλίας, η δε γερμανική τράπεζα χρέωσε το ίδιο τέλος που θα χρέωνε για έμβασμα εντός της Γερμανίας.

Τα τραπεζικά τέλη διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα και από χώρα σε χώρα.

Επιταγές

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα τραπεζικά έξοδα για διεθνείς και εθνικές πληρωμές δεν ισχύουν για τις επιταγές.

Μερικές φορές ισχύουν πολύ υψηλά τέλη συναλλαγής για την εξαργύρωση επιταγής από άλλη χώρα της ΕΕ. Επιπλέον, σε πολλές χώρες της ΕΕ οι επιταγές δεν γίνονται πλέον δεκτές ως μέσο πληρωμής.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές