Τελευταίος έλεγχος: 27/01/2023

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Η τράπεζά σας πρέπει να σας χρεώνει για τις πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ το ίδιο επιτόκιο όπως και για τις ισοδύναμες εθνικές συναλλαγές.

Αυτό αφορά:

Οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα και δεν επιτρέπεται να σας χρεώνουν για τις πληρωμές σε ευρώ προς μια άλλη χώρα της ΕΕ ή στο εσωτερικό αυτής περισσότερο από όσο χρεώνουν για τις εγχώριες πληρωμές στο εθνικό τους νόμισμα.

Παράδειγμα

Οι πληρωμές σε ευρώ κοστίζουν το ίδιο με τις εγχώριες πληρωμές

Ο Jakub ζει στην Τσεχία και διαθέτει τσεχικό τραπεζικό λογαριασμό. Η τράπεζά του τού χρεώνει 5Kč όταν μεταφέρει χρήματα σε τσεχικές κορόνες σε οποιονδήποτε άλλον τραπεζικό λογαριασμό της Τσεχίας.

Μετά από πρόσφατο ταξίδι του, ο Jakub πρέπει να μεταφέρει 150 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό ενός φίλου του στη Γαλλία. Η τράπεζά του μπορεί να του χρεώσει το ίδιο ποσό που χρεώνει για ένα τραπεζικό έμβασμα σε τσεχικές κορόνες στο εσωτερικό της Τσεχίας – 5Kč – ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

Ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές

Εάν επιθυμείτε να κάνετε ηλεκτρονική πληρωμή ύψους άνω των 30 ευρώ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό τουλάχιστον δύο στοιχείων ταυτοποίησης, όπως:

Έτσι οι πληρωμές σας προστατεύονται καλύτερα και διεξάγονται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επιβαρύνσεις για τη χρήση της κάρτας σας

Όταν πληρώνετε για κάτι στην ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, οι έμποροι και οι τράπεζες δεν μπορούν να σας επιβάλλουν επιπλέον τέλος —γνωστό και ως «επιπρόσθετη χρέωση»— μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιήσατε μια συγκεκριμένη κάρτα. Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις αγορές με κάρτα (σε καταστήματα ή στο διαδίκτυο) που γίνονται εντός της χώρας σας ή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Προειδοποίηση

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από τριμερή συστήματα (όπως η American Express και η Diners Club), καθώς και οι επιχειρηματικές ή εταιρικές πιστωτικές κάρτες, για τις οποίες χρεώνεται ο εργοδότης αντί για εσάς, δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών, και συνεπώς αν τις χρησιμοποιήσετε ενδέχεται να χρεωθείτε επιπλέον.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν πληρώνετε σε άλλο νόμισμα της ΕΕ εκτός του ευρώ, ενδέχεται ο πάροχος της κάρτας να σας χρεώσει με τέλος μετατροπής νομίσματος, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σε άλλη χώρα. Ωστόσο, ο πάροχος της κάρτας, η τράπεζά σας, ο έμπορος ή ο ιστότοπος που πραγματοποιεί τη συναλλαγή, οφείλει να σας ενημερώσει για το ύψος κάθε τέτοιου τέλους προτού συμφωνήσετε για την αγορά. Ο πάροχος της κάρτας σας πρέπει να παρέχει ενημέρωση για τα εν λόγω τέλη στους όρους και τις προϋποθέσεις της κάρτας σας και σε εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως ιστότοπο ή εφαρμογή.

Παράδειγμα

Δεν πρέπει να χρεώνεστε επιπλέον για χρήση της κάρτας σας

Η Κλάρα από την Αυστρία ήθελε να αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια μέσω διαδικτύου. Επέλεξε τα εισιτήριά της στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας και ήταν έτοιμη να πληρώσει. Ωστόσο, όταν έδωσε τα στοιχεία της πιστωτικής της κάρτας, η αεροπορική εταιρεία της χρέωσε ένα επιπλέον ποσό 10 ευρώ για τη χρήση της κάρτας.

Η Κλάρα επικοινώνησε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της χώρας της, το οποίο προσέφυγε κατά της αεροπορικής εταιρείας. Η τελευταία επέστρεψε το ποσό των 10 ευρώ και τροποποίησε τους κανόνες της ώστε να καταργηθεί η παράνομη επιβάρυνση από τη διαδικασία κράτησης.

Απάτες που αφορούν κάρτες και πληρωμές

Οι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν το ποσό που μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε αν πέσετε θύμα απάτης σχετικά με κάρτες ή πληρωμές – σε περίπτωση που η κάρτα σας ή ο λογαριασμός σας χρεωθούν χωρίς την άδειά σας. Σε όλες τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορεί να σας ζητηθεί είναι να πληρώσετε το πολύ 50 ευρώέναντι του κόστους της δόλιας πληρωμής.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση χρημάτων έχει γίνει εν αγνοία σας (π.χ. υποκλοπή του λογαριασμού σας, ή υποκλοπή και χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας εν αγνοία σας), δεν πρέπει να πληρώσετε τίποτα. Η τράπεζα ή ο πάροχος της κάρτας πρέπει να καλύψουν όλο το κόστος. Ο κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από τραπεζικό υπάλληλο.

Δέσμευση χρημάτων στην κάρτα σας

Μερικές φορές, όταν κάνετε μια κράτηση, π.χ. σε ξενοδοχείο ή σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας ως εγγύηση για την κράτηση. Ο έμπορος μπορεί επίσης να σας ζητήσει να δεσμεύσει ένα ποσό από την κάρτα σας όταν κάνετε κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος κρατά μέρος του πιστωτικού σας ορίου ή του υπολοίπου του λογαριασμού σας για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση ενδέχεται να δημιουργήσετε, όπως υπηρεσίες δωματίου σε ξενοδοχείο ή πιθανή βλάβη σε μισθωμένο όχημα.

Ο έμπορος οφείλει να σας ενημερώσει για το αν σκοπεύει να δεσμεύσει κάποιο ποσό από την πιστωτική σας κάρτα, ενώ εσείς θα πρέπει να δώσετε την έγκρισή σας γι’ αυτό καθώς και για το ακριβές ποσό που πρόκειται να δεσμευθεί.

Μόλις ολοκληρώσετε την πληρωμή —π.χ. όταν κατά την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα για να πληρώσετε το δωμάτιο, ή όταν κατά την επιστροφή του μισθωμένου αυτοκινήτου εξοφλήσετε τον σχετικό λογαριασμό— η τράπεζα πρέπει αμέσως να αποδεσμεύσει το σχετικό ποσό από την πιστωτική σας κάρτα.

Παράδειγμα

Τα δεσμευμένα ποσά πρέπει να αποδεσμεύονται αμέσως μόλις πληρώσετε

Ο Μπόρις από την Ουγγαρία πήγε στη Βενετία για το σαββατοκύριακο με τη φίλη του. Όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο τους, ο ξενοδόχος κράτησε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Μπόρις. Το ξενοδοχείο ενημέρωσε τον Μπόρις ότι θα ήθελε να δεσμεύσει 500 ευρώ για κάλυψη της κράτησης και τυχόν χρήσης του mini-bar ή υπηρεσιών εστιατορίου κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Ο Μπόρις συμφώνησε να δεσμευθεί το ποσό αυτό στην πιστωτική του κάρτα.

Προτού αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, ο Μπόρις εξόφλησε τον λογαριασμό του ξενοδοχείου με την πιστωτική του κάρτα. Μία εβδομάδα αργότερα, όταν προσπάθησε να κάνει κράτηση σε ορισμένες πτήσεις με την πιστωτική του κάρτα, αντιλήφθηκε ότι το ποσό των 500 ευρώ εξακολουθούσε να είναι δεσμευμένο στην πιστωτική του κάρτα. Τηλεφώνησε στο ξενοδοχείο για να διαμαρτυρηθεί, και τότε του ζήτησαν συγγνώμη για το λάθος τους και ζήτησαν αμέσως από την τράπεζα να αποδεσμεύσει το σχετικό ποσό.

Διακρίσεις λόγω κωδικού IBAN

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορές πίστωσης SEPA ή άμεσες χρεώσεις SEPA για την πληρωμή λογαριασμών, την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την καταβολή φόρων ή την είσπραξη επιστροφών φόρου, επιδομάτων ανεργίας ή άλλων επιδομάτων, ο λογαριασμός σας δεν μπορεί να απορριφθεί επειδή βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα του αντισυμβαλλόμενου. Αυτό ισχύει μόνο εάν ο αντισυμβαλλόμενος δέχεται τέτοιες συναλλαγές από εγχώριους λογαριασμούς. Σε περίπτωση διάκρισης λόγω κωδικού IBAN, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή en της χώρας του αντισυμβαλλόμενου.

 

Άμεσες χρεώσεις

Εάν διαπιστώσετε κάποια άμεση χρέωση από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, αυτό μπορεί να συμβεί κατά λάθος, π.χ. αν ακυρώσατε μια σύμβαση με τον προμηθευτή σας, αλλά η άμεση χρέωση έγινε παρόλ’ αυτά μετά τη λήξη της σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα σε επιστροφή των χρημάτων σας εντός 8 εβδομάδων. Αυτό ισχύει για όλες τις άμεσες χρεώσεις, τόσο εντός της χώρας σας όσο και για τις διασυνοριακές άμεσες χρεώσεις εντός της ΕΕ.

Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε πρόβλημα

Αν έχετε προβλήματα με τις πληρωμές που κάνετε εντός της ΕΕ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τράπεζά σας ή στον πάροχο της κάρτας σας. Οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς στην καταγγελία σας εντός 15 ημερών (ή εντός 35 ημερών το πολύ σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις). Οφείλουν επίσης να έχουν θεσπίσει επίσημη διαδικασία υποβολής καταγγελιών για τους καταναλωτές.

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το FIN-NET για τυχόν προβλήματα με παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ή με το ECC-Net Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου για προβλήματα με εμπόρους.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε εδώ en περιπτώσεις διακρίσεων λόγω κωδικού IBAN. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να συμβάλλει στην επίλυση των καταγγελιών για διακρίσεις λόγω κωδικού IBAN που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια εθνική αρχή.
 

Επιταγές

Οι κανόνες της ΕΕ για τα τραπεζικά έξοδα στις διεθνείς και εθνικές πληρωμές δεν ισχύουν για τις επιταγές.

Μερικές φορές ισχύουν πολύ υψηλά τέλη συναλλαγής για την εξαργύρωση επιταγής από άλλη χώρα της ΕΕ. Επίσης, σε πολλές χώρες οι επιταγές δεν γίνονται πλέον δεκτές ως μέσο πληρωμής.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: