Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Προστασία βάσεων δεδομένων

Τα δικαιώματά σας

Αν έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων προσβάσιμη με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα - μπορείτε να προστατεύσετε:

Αν η βάση δεδομένων σας πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία μέσω πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιώματος ειδικής φύσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα δύο.

Προστατεύστε την πρωτότυπη βάση δεδομένων σας μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων

Αν η βάση δεδομένων σας είναι μια πρωτότυπη διανοητική δημιουργία, μπορείτε να την προστατεύσετε μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία σας εγγυώνται αποκλειστικά δικαιώματα (Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να απαγορεύουν σε οποιονδήποτε άλλο τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων) αναπαραγωγής, προσαρμογής ή διανομής της βάσης δεδομένων ή οποιασδήποτε εκδοχής της. Μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύετε τη δομή της βάσης δεδομένων σας και όχι το περιεχόμενό της.

Προστασία ειδικής φύσης

Αν η δομή της βάσης δεδομένων σας δεν είναι πρωτότυπη δημιουργία, εξακολουθείτε να μπορείτε να προστατεύετε το περιεχόμενό της βάσει του δικαιώματος ειδικής φύσης (δικαίωμα που αναγνωρίζει την επένδυση που έχει γίνει για τη συγκέντρωση των δεδομένων μιας βάσης, ακόμη κι αν η διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει τη δημιουργική πτυχή που αντανακλά η πνευματική ιδιοκτησία) .

Για να επωφεληθείτε από το δικαίωμα ειδικής φύσης για την προστασία της βάσης δεδομένων σας, εσείς ή ο δημιουργός της βάσης πρέπει να είστε υπήκοοι ή κάτοικοι χώρας της ΕΕ. Για να τύχετε προστασίας ειδικής φύσης πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε κάνει σημαντική επένδυση (είτε σε όρους οικονομικούς, είτε υλικούς είτε ανθρωπίνων πόρων), κατά την επαλήθευση ή την παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων.

Το δικαίωμα ειδικής φύσης προστατεύει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Εσείς ή ο δημιουργός της βάσης δεδομένων μπορείτε να απαγορεύσετε την εξαγωγή και/ή την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή σημαντικού μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων. Όταν η βάση δεδομένων που δημιουργείτε πληροί τα κριτήρια για προστασία ειδικής φύσης, σας παρέχεται αυτόματα αυτού του είδους η προστασία για 15 χρόνια, αρχής γενομένης είτε από την ημερομηνία της δημιουργίας της είτε από τη στιγμή που η βάση δεδομένων διατίθεται για πρώτη φορά στο κοινό.

Παράδειγμα

Η Καρολίν και ο Φρέντερικ έχουν μια εταιρεία παροχής νομικών συμβουλών στη Δανία. Θέλουν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία θα συγκεντρώνει έγγραφα νομολογίας. Για να το επιτύχουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν διάφορες εξωτερικές πηγές προκειμένου να συγκεντρώσουν δεδομένα, κάτι που προϋποθέτει πολύμηνη εργασία. Τώρα που η βάση δεδομένων ολοκληρώθηκε, η Καρολίν και ο Φρέντερικ μπορούν να τη διαθέσουν στο εμπόριο και να ζητήσουν δικαιώματα ειδικής φύσης, που σημαίνει ότι μπορούν για 15 χρόνια να απαγορεύουν σε άλλους να εξάγουν και/ή να επαναχρησιμοποιούν σημαντικά μέρη του περιεχομένου της βάσης δεδομένων τους. Ωστόσο, είναι δυνατή η δωρεάν επαναχρησιμοποίηση ή εξαγωγή ενός μόνο αρχείου νομολογίας ή μη σημαντικών μερών αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για την προστασία των βάσεων δεδομένων en του ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (EHD).

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: