Τελευταίος έλεγχος: 22/07/2020

Προσωπικό πολιτικής αεροπορίας

Χρόνος εργασίας, άδεια μετ' αποδοχών και χρόνος ανάπαυσης

Εάν απασχολείτε προσωπικό στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, οφείλετε να περιορίσετε τον μέγιστο ετήσιο χρόνο εργασίας του σε 2.000 ώρες, με ανώτατο συνολικό χρόνο πτήσεων τις 900 ώρες.

Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι το μετακινούμενο προσωπικό που εργάζεται στην πολιτική αεροπορία λαμβάνει τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας μετ΄αποδοχών. Δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσετε την άδεια με αντισταθμιστικό επίδομα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασιακή σχέση λήγει.

Πρέπει να χορηγείτε στο προσωπικό σας που παρέχει κάθε είδους υπηρεσία τουλάχιστον:

Υγεία και ασφάλεια

Προτού το προσωπικό σας αρχίσει να εργάζεται, πρέπει να υποβάλλεται σε δωρεάν ιατρική εξέταση, η οποία καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο και επαναλαμβάνεται στη συνέχεια ανά τακτά διαστήματα. Εάν ένας εργαζόμενος πάσχει από προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, πρέπει να τον μεταθέσετε, όποτε είναι δυνατόν, σε ημερήσια εργασία.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Συμβουλές για τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για την επιχείρησή σας / την επίλυση προβλημάτων με δημόσια αρχή

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: