Τελευταίος έλεγχος: 23/04/2019

Εργασία στο εξωτερικό

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε — ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος — σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεστε άδεια εργασίας.

Εξαίρεση: Οι υπήκοοι της Κροατίας εξακολουθούν να υπόκεινται σε προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά την απασχόληση στην ΕΕ.

Στο μεταξύ, έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν ζείτε και εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε:

Περισσότερα για τα εξής:

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: