Τελευταίος έλεγχος: 05/01/2023

Εργασία στο εξωτερικό

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε — ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος — σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεστε άδεια εργασίας.

Στο μεταξύ, έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν ζείτε και εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε:

Περισσότερα για τα εξής:

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: