Τελευταίος έλεγχος: 22/10/2020

Εργασία στο εξωτερικό

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε — ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος — σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεστε άδεια εργασίας.

Στο μεταξύ, έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν ζείτε και εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε:

Περισσότερα για τα εξής:

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: