Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 30/04/2018

Χρονομεριστική μίσθωση και άλλες μακροχρόνιες συμβάσεις διακοπών στην ΕΕ

Η αγορά ενός χρονομεριδίου - δηλαδή, του δικαιώματος παραμονής για περισσότερα από ένα διαστήματα, εντός περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους, σε μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες - μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες. Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών, π.χ. εκπτωτικό κλαμπ διακοπών, που δίνει δικαίωμα έκπτωσης στο κατάλυμα, ή άλλα συναφή προνόμια, συχνά σε συνδυασμό με ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες, για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.

Τόσο τα παραδοσιακά χρονομερίδια όσο και τα διάφορα μακροχρόνια προγράμματα διακοπών που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, μπορεί να συνεπάγονται σημαντική μακροχρόνια ή μόνιμη οικονομική δέσμευση. Συνεπάγονται επίσης πρόσθετα τρέχοντα έξοδα (π.χ. φόροι, συντήρηση και ασφάλιση).

Όροι της σύμβασης - τα δικαιώματά σας

Για τους λόγους αυτούς, οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ τροποποιήθηκαν το 2008, ώστε να παρέχουν προστασία έναντι ασυνείδητων εμπόρων κατά την υπογραφή συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης ή μακροχρόνιων προγραμμάτων διακοπών. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2011 (ή και αργότερα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ).

Οι κανόνες επίσης σας προστατεύουν όταν υπογράφετε:

 • συμβάσεις μεταπώλησης (πληρώνετε έναν επαγγελματία για να σας βοηθήσει στην αγορά ή στην πώληση χρονομεριδίου ή συμμετοχής σε κλαμπ διακοπών)
 • συμβάσεις ανταλλαγής (πληρώνετε για να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες καταλύματος ή άλλες υπηρεσίες, το οποίο όμως παράλληλα δίνει και σε άλλους τη δυνατότητα να κάνουν προσωρινή χρήση του δικού σας χρονομεριδίου).

Τα δικαιώματά σας ισχύουν για χρονομεριστική μίσθωση διάφορων τύπων ακινήτου, όπως:

 • σκάφη αναψυχής
 • τροχόσπιτα
 • φορτηγίδες

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε μια αγορά

Προτού προχωρήσετε σε μια αγορά, ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας, μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω:

 • Έχετε δικαίωμα σε ενημέρωση για  το σύνολο των όρων της σύμβασης, προτού υπογράψετε. Πρέπει να σας δοθούν οι λεπτομέρειες γραπτώς στη γλώσσα σας (αν είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ).
 • Έχετε δικαίωμα σε προθεσμία υπαναχώρησης 14 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας θα μπορείτε να αποφασίσετε να ακυρώσετε τη σύμβαση χωρίς καμιά εξήγηση. Εάν δεν λάβετε το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ, η προθεσμία υπαναχώρησης παρατείνεται σε 1 έτος και 14 ημερολογιακές ημέρες.
 • Έχετε δικαίωμα σε παράταση της προθεσμίας υπαναχώρησης σε 3 μήνες και 14 ημερολογιακές ημέρες εφόσον δεν έχετε ενημερωθεί πλήρως σχετικά με το προϊόν που αγοράζετε.
 • Ο πωλητής δεν μπορεί να σας ζητήσει να πληρώσετε εκ των προτέρων ή να δώσετε προκαταβολή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Όταν αγοράζετε συμμετοχή σε κλαμπ διακοπών, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται σε ισόποσες δόσεις σε ετήσια διαστήματα.
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσετε τη σύμβαση για το κλαμπ διακοπών, χωρίς να σας επιβληθεί καμία ποινή, από τη δεύτερη δόση και μετά. Μόλις λάβετε ειδοποίηση για την επόμενη πληρωμή, έχετε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να γνωστοποιήσετε στον πωλητή την ακύρωση της σύμβασης.
 • Αν έχετε επίσης υπογράψει συνδεδεμένη σύμβαση ανταλλαγής, αυτή ακυρώνεται επίσης αυτόματα - χωρίς κανένα κόστος για σας - αν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης.
 • Αν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταπώλησης, προσλάβατε επαγγελματία για να σας βοηθήσει στην πώληση του χρονομεριδίου σας ή της συμμετοχής σας σε κλαμπ διακοπών, ο επαγγελματίας αυτός δεν μπορεί να λάβει αμοιβή από εσάς μέχρις ότου πωληθεί το χρονομερίδιό σας, διαφορετικά η σύμβαση μεταπώλησης ακυρώνεται.

Αν η σύμβασή σας αφορά χρονομερίδιο ή μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών, καλύπτεστε από τους εν λόγω κανόνες ακόμη και αν ο πωλητής ισχυρίζεται ότι δεν ισχύουν.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και δυνάμει καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε:

 • αθέμιτες παραπλανητικές τεχνικές πώλησης, όπως η «κάρτα ξυσίματος»: κερδίζετε ένα έπαθλο και καλείστε να το παραλάβετε σε μια εκδήλωση προώθησης πωλήσεων χρονομεριδίων, όπου πιέζεστε να υπογράψετε σύμβαση
 • ύποπτες προσφορές μεταπώλησης χρονομεριδίων, ειδικά όταν παροτρύνεστε ταυτόχρονα να αγοράσετε άλλη ιδιοκτησία με την υπόσχεση της πώλησης της προηγούμενης: στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να καταλήξετε να έχετε χρονομερίδια σε 2 ιδιοκτησίες, τα οποία ούτε θέλετε ούτε χρειάζεστε!
 • ύποπτες προσφορές από άτομα που δηλώνουν ότι είναι δικηγόροι σε άλλη χώρα της ΕΕ και θέλουν να σας εκπροσωπήσουν, έναντι αμοιβής, στα δικαστήρια της εν λόγω χώρας, για τις διαφορές σας με τον πωλητή
 • ύποπτες προσφορές από άτομα που προσποιούνται ότι είναι σε θέση να «ζητήσουν πίσω», έναντι αμοιβής, τα ποσά που καταβάλατε στον πωλητή χρονομεριδίων
 • ο πωλητής του χρονομεριδίου που διαθέτετε (θέρετρο) δεν μπορεί να περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμά σας να πωλείτε, να μισθώνετε ή να ανταλλάσσετε εσείς οι ίδιοι τα δικαιώματά σας χρονομεριστικής μίσθωσης, ή να περιορίζει την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες, ή να σας ζητά έξοδα συντήρησης χωρίς δικαιολογητικά. Αν προβάλλει γι΄ αυτά τους τυποποιημένους όρους της σύμβασής σας, ενδεχομένως οι όροι αυτοί να παραβιάζουν τους κανόνες περί καταχρηστικών όρων συμβάσεων και ως εκ τούτου να μην είναι δεσμευτικοί για σας.
 • εξετάστε τις μακροχρόνιες, ή ακόμη και τις διά βίου, επιπτώσεις της δέσμευσης που συνεπάγεται μια χρονομεριστική μίσθωση. Σκεφτείτε προσεκτικά εάν θα εξακολουθήσετε να θέλετε/να είστε σε θέση να την χρησιμοποιήσετε μετά από 10 ή 20 χρόνια. Τα παιδιά σας, που ενδεχομένως κληρονομήσουν το χρονομερίδιο και θα υποχρεωθούν να συνεχίσουν να πληρώνουν, θα θέλουν να το χρησιμοποιούν;

Για συμβουλές σχετικά με προβλήματα στη χώρα που ζείτε επικοινωνήστε με την εθνική οργάνωση καταναλωτώνEnglish, σε περίπτωση διαφοράς με πωλητή σε άλλη χώρα της ΕΕ επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (Δίκτυο ECC-Net) για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και την προστασία που δικαιούστε.

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε τη διαφορά σας εξωδικαστικά, μέσω της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.English Αν αγοράσατε χρονομερίδιο ή μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Παράδειγμα

Ακύρωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης: πολίτης κατά εμπόρου

Ο Πάτρικ από την Ιρλανδία υπέγραψε σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης με έναν πάροχο στη Μάλτα το 2013. Ο έμπορος δεν του έδωσε το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ούτε τον ενημέρωσε για το ότι δεν πρέπει να πληρώσει εκ των προτέρων ή να δώσει προκαταβολή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Ο Πάτρικ κατέβαλε προκαταβολή 1.260 ευρώ και συμφώνησε στην απευθείας καταβολή μηνιαίας δόσης ύψους 122,50 ευρώ για 2 χρόνια.

Για να κλείσει διακοπές σε μία από τις ιδιοκτησίες του εμπόρου, έπρεπε αυτός να του δώσει ειδικό κωδικό αριθμό, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ, παρότι του τον ζήτησε επανειλημμένα.

Μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, δεν είχε ακόμη καταφέρει να κάνει κράτηση και αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση, βάσει του κανόνα για παράταση της προθεσμίας υπαναχώρησης σε 1 έτος και 14 ημερολογιακές ημέρες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καταβάλει 2.730 ευρώ.

Ο έμπορος δεν δεχόταν την ακύρωση της σύμβασης, ούτε την επιστροφή των ποσών που είχε καταβάλει ο Πάτρικ.

Αφού ζήτησε πληροφορίες από το ΕΚΚ της Ιρλανδίας, ο Πάτρικ κινήθηκε δικαστικά μέσω της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, και το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του. Ακόμη και τότε, ο έμπορος δεν δεχόταν να του επιστρέψει τα χρήματα. Μετά από παρέμβαση του ΕΚΚ της Μάλτας, ο Πάτρικ κατάφερε τελικά να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές