Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 29/10/2020

Χρονομεριστική μίσθωση και άλλες μακροχρόνιες συμβάσεις διακοπών στην ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Η αγορά ενός χρονομεριδίου - δηλαδή, του δικαιώματος παραμονής για περισσότερα από ένα διαστήματα, εντός περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους, σε μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες - μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες. Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών, π.χ. εκπτωτικό κλαμπ διακοπών, που δίνει δικαίωμα έκπτωσης στο κατάλυμα, ή άλλα συναφή προνόμια, συχνά σε συνδυασμό με ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες, για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.

Τόσο τα παραδοσιακά χρονομερίδια όσο και τα διάφορα μακροχρόνια προγράμματα διακοπών που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, μπορεί να συνεπάγονται σημαντική μακροχρόνια ή μόνιμη οικονομική δέσμευση. Συνεπάγονται επίσης πρόσθετα τρέχοντα έξοδα (π.χ. φόροι, συντήρηση και ασφάλιση).

Όροι της σύμβασης - τα δικαιώματά σας

Για τους λόγους αυτούς, οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ τροποποιήθηκαν το 2008, ώστε να παρέχουν προστασία έναντι ασυνείδητων εμπόρων κατά την υπογραφή συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης ή μακροχρόνιων προγραμμάτων διακοπών. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2011 (ή και αργότερα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ).

Οι κανόνες επίσης σας προστατεύουν όταν υπογράφετε:

Τα δικαιώματά σας ισχύουν για χρονομεριστική μίσθωση διάφορων τύπων ακινήτου, όπως:

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε μια αγορά

Προτού προχωρήσετε σε μια αγορά, ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας, μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω:

Αν η σύμβασή σας αφορά χρονομερίδιο ή μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών, καλύπτεστε από τους εν λόγω κανόνες ακόμη και αν ο πωλητής ισχυρίζεται ότι δεν ισχύουν.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και δυνάμει καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε:

Για συμβουλές σχετικά με προβλήματα στη χώρα που ζείτε επικοινωνήστε με την εθνική οργάνωση καταναλωτώνen, σε περίπτωση διαφοράς με πωλητή σε άλλη χώρα της ΕΕ επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (Δίκτυο ECC-Net) για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και την προστασία που δικαιούστε.

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε τη διαφορά σας εξωδικαστικά, μέσω της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.en Αν αγοράσατε χρονομερίδιο ή μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Παράδειγμα

Ακύρωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης: πολίτης κατά εμπόρου

Ο Πάτρικ από την Ιρλανδία υπέγραψε σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης με έναν πάροχο στη Μάλτα το 2013. Ο έμπορος δεν του έδωσε το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ούτε τον ενημέρωσε για το ότι δεν πρέπει να πληρώσει εκ των προτέρων ή να δώσει προκαταβολή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Ο Πάτρικ κατέβαλε προκαταβολή 1.260 ευρώ και συμφώνησε στην απευθείας καταβολή μηνιαίας δόσης ύψους 122,50 ευρώ για 2 χρόνια.

Για να κλείσει διακοπές σε μία από τις ιδιοκτησίες του εμπόρου, έπρεπε αυτός να του δώσει ειδικό κωδικό αριθμό, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ, παρότι του τον ζήτησε επανειλημμένα.

Μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, δεν είχε ακόμη καταφέρει να κάνει κράτηση και αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση, βάσει του κανόνα για παράταση της προθεσμίας υπαναχώρησης σε 1 έτος και 14 ημερολογιακές ημέρες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καταβάλει 2.730 ευρώ.

Ο έμπορος δεν δεχόταν την ακύρωση της σύμβασης, ούτε την επιστροφή των ποσών που είχε καταβάλει ο Πάτρικ.

Αφού ζήτησε πληροφορίες από το ΕΚΚ της Ιρλανδίας, ο Πάτρικ κινήθηκε δικαστικά μέσω της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, και το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του. Ακόμη και τότε, ο έμπορος δεν δεχόταν να του επιστρέψει τα χρήματα. Μετά από παρέμβαση του ΕΚΚ της Μάλτας, ο Πάτρικ κατάφερε τελικά να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: