Utolsó frissítés: 14/12/2022

Üdülési jog és más, hosszú távra szóló üdülési szerződések az EU-ban

A hagyományos üdülési jog (timeshare) megvásárlása révén a fogyasztó jogosultságot szerez arra, hogy egy évnél hosszabb idő alatt legalább két időszakon át igénybe vegyen egy vagy több szálláshelyet. Az üdülési jog megvétele azonban előre nem látható problémák egész sorát zúdíthatja a vevő nyakába. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valaki hosszú távra szóló üdülési terméket vásárol, pl. kedvezményes üdülőklub tagjává válik, s ezáltal jogot szerez arra, hogy egy évnél hosszabb időszak során szálláskedvezményekhez vagy más előnyökhöz jusson, esetenként utazási vagy egyéb szolgáltatásokkal összekapcsolva.

Mind a hagyományos üdülési jog megváltása, mind az évek során létrejött különféle hosszú távú üdülési termékek megvétele számottevő pénzügyi kötelezettségvállalással jár, mely hosszú távra, egyes esetekben pedig határozatlan időre szól. Mi több, a vevőnek rendszeresen jelentkező járulékos költségekkel (lásd pl.: adók, karbantartás és biztosítás) is számolnia kell.

Szerződési feltételek – az Önt megillető jogok

A legújabb európai uniós szabályok védelmet biztosítanak az üdülési jogot vásárló, illetve a hosszú távra szóló üdülési szerződést aláíró fogyasztók számára a tisztességtelen kereskedőkkel szemben. Ezek a szabályok a 2011. február 23-a óta (egyes EU-országokban pedig ennél későbbi időpont óta) megkötött szerződésekre vonatkoznak.

A szabályok azokat a fogyasztókat is védelemben részesítik, akik:

Az üdülési jogra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazási körébe a legkülönbözőbb szálláshelytípusok beletartoznak, köztük a következők is:

Érdemes tudni vásárlás előtt...

Ha Ön üdülési jog vagy más, hosszú távra szóló üdülési termék megvásárlását tervezi, feltétlenül tanácsos a szerződés aláírása előtt utánanéznie, milyen jogok illetik meg fogyasztóként. Az alábbiakban ezeket a jogokat ismertetjük a teljesség igénye nélkül:

Figyelmeztetés

Ha Ön üdülési jogra vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződést köt, a szerződés akkor is a fenti szabályok hatálya alá tartozik, ha a kereskedő ennek az ellenkezőjét állítja.

Tisztességtelen kereskedelmi módszerek és potenciálisan tisztességtelen szerződési feltételek

Ne hagyja, hogy rászedjék! Legyen óvatos és körültekintő, különösen a következőket illetően:

Ha problémába ütközik, tanácsért fordulhat a lakóhelye szerinti országban működő nemzeti fogyasztóvédelmi szervezethez , ha pedig jogvitája támad egy másik EU-tagállamban székhellyel rendelkező kereskedővel, felvilágosítást kérhet az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának ( ECC-Net) helyi központjától arról, milyen jogok illetik meg, és milyen védelemben részesülhet fogyasztóként.

Arra is lehetősége van, hogy a jogvitát megpróbálja bíróságon kívül rendezni ún. alternatív vitarendezési eljárás segítségével. Ha az interneten vásárolta meg az üdülési jogot, illetve ha az interneten írta alá a hosszú távra szóló üdülési szerződést, panaszát az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja.

Konkrét eset

Üdülési jogról szóló szerződés felbontásával kapcsolatos jogvita a fogyasztó és a kereskedő között

Patrick ír állampolgár. A férfi 2013-ban üdülési jogot vásárolt egy máltai kereskedőtől. A szerződés nem tartalmazta az előírás szerinti elállási formanyomtatványt, Patrick pedig nem kapott semmiféle tájékoztatást arról, hogy a gondolkodási idő letelte előtt nem kötelezhető előleg, illetve foglaló befizetésére.

Ennélfogva a férfi 1260 euró összegű foglalót fizetett a máltai kereskedőnek, és engedélyezte, hogy a bankszámlájáról két éven át minden hónapban automatikusan levonjanak 122 eurót és 50 centet.

Ahhoz, hogy szállást tudjon foglalni a kereskedő birtokában lévő ingatlanok valamelyikében, külön kódot kellett volna kapnia, ezt azonban a kereskedő többszöri kérés ellenére sem bocsátotta a rendelkezésére.

Egy év elteltével Patrick még egyszer sem tudott élni a megvásárolt üdülési joggal, ezért úgy döntött, hogy a rendelkezésére álló 1 év + 14 naptári nap gondolkodási idő lejárta előtt eláll a szerződéstől. Ekkorra már 2730 eurót fizetett ki a kereskedőnek.

A kereskedő azonban nem fogadta el Patrick döntését, és a pénzt sem volt hajlandó visszafizetni neki.

Patrick ekkor az írországi Európai Fogyasztói Központhoz fordult tanácsért, majd ennek birtokában jogi útra terelte a dolgot, és megindította a kereskedő ellen a kis értékű követelések európai eljárását. A bíróság Patrick javára ítélt az ügyben, ám a kereskedő még ekkor sem volt hajlandó fizetni. A máltai Európai Fogyasztói Központ közbelépésére is szükség volt ahhoz, hogy Patrick végül mégiscsak megkapja a neki járó pénzt.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: