Utolsó frissítés: 12/05/2022

Házasság felbontása és különválás

Az Európai Unióban a tagállamok nemzeti joga határozza meg, milyen okokra hivatkozva lehet házasság felbontása, illetve különválás iránti keresetet benyújtani, és a tagállami jogszabályok határozzák meg a vonatkozó eljárásokat is. A különböző uniós országok nemzeti szabályozása jelentős eltéréseket mutat.

A több EU-tagállamot érintő esetekben azonban – például ha Ön és házastársa nem ugyanabban az uniós országban él, vagy eltérő állampolgársággal rendelkezik – számos olyan jogszabály van hatályban uniós szinten, mely segít meghatározni, melyik bíróság rendelkezik joghatósággal, és mely jogszabályokat kell alkalmazni.

Hol lehet a különválást, illetve a házasság felbontását kérelmezni?

A különválást, illetve a házasság felbontását a felek közösen – közös kérelem formájában – vagy önállóan kérelmezhetik.

Önnek a keresetet abban az országban kell a bíróságnak benyújtania:

Házasság felbontása esetén az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, ahová a bontókeresetet először benyújtották, és amely megfelel a fenti feltételeknek.

A bíróságilag már különválasztott felek esetében annak az uniós országnak a bírósága mondhatja ki a házasság felbontását, ahol a különválást kimondó bírósági határozat született – feltéve, hogy ez összhangban áll az adott ország szabályaival.

A válókereset elbírálására illetékes bíróság egyúttal a szülői felelősséggel kapcsolatos kérdésekben is döntést hozhat, ha a peres felek gyermeke az adott országban él.

Melyik ország jogszabályai vonatkoznak a házasság felbontására, illetve a különválásra az Ön esetében?

A válóper/bontóper több országot érint akkor, ha például Ön és élettársa/házastársa nem ugyanabban az uniós országban él, vagy eltérő állampolgársággal rendelkezik.

Ilyen esetekben a házasság felbontása, illetve a különválás szempontjából nem feltétlenül annak az országnak a joga az irányadó, ahol Ön a bontókeresetet beadja.

Az uniós tagországok közül 17 egységes szabályokat fogadott el annak meghatározására, hogy melyik tagállam nemzeti jogát kell a több uniós országot érintő válóperek esetében alkalmazni. Ezek az országok a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Észtország, Franciaország, Görögország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia.

A felsorolt 17 ország bármelyikében Ön házastársával közösen döntheti el, hogy annak az országnak a válójoga szerint menjen-e végbe az eljárás:

Ha Ön nem tud a kérdésben megállapodni a házastársával az alkalmazandó válójog tekintetében, a felsorolt 17 ország annak az országnak a válójogát fogja alkalmazni:

Ha Ön másik EU-országban kérelmezi házasságának felbontását, érdemes szakjogászhoz fordulnia annak megállapítása céljából, hogy melyik ország jogszabályait kell az adott esetben alkalmazni, és milyen következményekkel kell számolni.

A külföldön kimondott (külön)válás elismerése

Az uniós országok valamelyikében kimondott (külön)válást a többi uniós országban is automatikusan elismerik anélkül, hogy ehhez további eljárást kellene lefolytatni.

Figyelmeztetés

Kivétel – Dánia

A (külön)válással – például a joghatósággal, valamint a bírósági döntések elismerésével – kapcsolatos európai uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára.

Itt nézhet utána, mit kell tudni a válóperrel kapcsolatosan a különböző EU-országokban.

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaathu
 • Belgiumbehu
 • Bulgáriabghu
 • Horvátországcrhu
 • Cipruscyhu
 • Csehországczhu
 • Dániadken
 • Észtországeehu
 • Finnországfihu
 • Franciaországfrhu
 • Németországdehu
 • Görögországgrhu
 • Magyarországhuhu
 • Írországiehu
 • Olaszországithu
 • Lettországlvhu
 • Litvánialthu
 • Luxemburgluhu
 • Máltamthu
 • Hollandianlhu
 • Lengyelországplhu
 • Portugáliapthu
 • Romániarohu
 • Szlovákiaskhu
 • Szlovéniasihu
 • Spanyolországeshu
 • Svédországsehu

Konkrét eset

Ha a válásra nem közös megegyezéssel kerül sor, joghatósággal a házaspár utolsó közös szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága rendelkezik

Jack és Marie, egy ír–francia házaspár, Írországban élt együtt.

Jack érdekes és jól fizető állást talált Franciaországban, ezért odaköltözött. Egy hónappal azt követően, hogy elkezdett Franciaországban dolgozni, Jack úgy döntött, elválik. A férfi a válókeresetet Írországban adta be.

Ezt azért tehette meg, mert a házaspár utoljára Írországban élt együtt, és mert Marie továbbra is ott élt.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: