Utolsó frissítés: 16/06/2022

Termékkövetelmények azonosítása

Számos termékkategóriára európai uniós szabványok és műszaki előírások vonatkoznak. Termékét Ön csak akkor hozhatja forgalomba az EU-ban, ha a kérdéses árucikk megfelel a rá vonatkozó uniós szintű követelményeknek.

Ha nincsenek hatályban EU-szintű előírások, az egyes tagállamokban eltérő szabályok lehetnek érvényben. Ilyen esetben az Ön cégének csak a székhelye szerinti tagállam hatályos előírásait kell betartania.

Mik a termékkövetelmények?

Az uniós jogszabályok alapvető követelményeket határoznak meg annak biztosítására, hogy az EU-ban forgalmazott termékek magas szintű egészségügyi, biztonsági és környezeti normáknak feleljenek meg.

A követelmények vonatkozhatnak:

Az esetek többségében a jogszabályok minimumkövetelményeket vagy a felmerülő kockázatok kezelését határozzák meg anélkül, hogy konkrét technikai megoldásokat írnának elő.

Adott esetben harmonizált szabványok állnak rendelkezésre, melyek segítenek tanúsítani, hogy terméke megfelel a jogszabályok támasztotta előírásoknak.

Hol lehet tájékozódni az uniós termékkövetelményekről?

Jelenleg a termékszabályok többsége uniós szinten harmonizált, vagyis mindegyik EU-országban ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni. A szabályokat egyfelől termékcsoportokra (például játékokra), másfelől termékjellemzőkre (például elektromágneses összeférhetőségre) alkalmazzák.

Ha tudni szeretné, milyen szabályok vonatkoznak az Ön termékére, utánanézhet az Access2MarketsKülső honlaphoz vezető link portálon. Ez az adatbázis a következőkre vonatkozóan ad felvilágosítást:

Az Access2Markets adatbázis alapját vámkódok képezik: a termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Hol lehet tájékozódni a nemzeti termékkövetelményekről?

Léteznek olyan termékszabályok, melyeket nem harmonizáltak uniós szinten, azaz a vonatkozó követelmények tagállamonként eltérőek lehetnek. Ilyen esetben az Ön cégének csak a termék forgalmazási helye szerinti tagállam hatályos előírásait kell betartania.

Ha terméke megfelel a székhelye szerinti tagállam előírásainak, más uniós tagállam:

ha Ön igazolni tudja, hogy terméke megfelel a saját országában hatályos összes technikai és minőségi követelménynek, és hasonló mértékben biztosítja a fogyasztók biztonságát. Ez a kölcsönös elismerés elve.

Ha olyan problémával szembesül, hogy egy másik uniós ország termékszabályai ellentmondanak a kölcsönös elismerés elvének, segítséget kérhet a SOLVITKülső honlaphoz vezető link-tól .

Nemzeti szabályok

Az uniós tagországoknak közzé kell tenniük nemzeti előírásaikat. A nem harmonizált termékszabályokat tartalmazó TRIS adatbázisbanKülső honlaphoz vezető link – a műszaki szabályok értesítési rendszerében – részletesebben tájékozódhat a nemzeti szintű előírásokról és a kölcsönös elismerés elvéről.

A nemzeti szabályok által előírt követelmények különösen a következők tekintetében térhetnek el:

Ha meg szeretné tudni, milyen műszaki szabályok érvényesek az Ön termékére a különböző tagállamokban, vagy ha az ottani illetékes hatóságok elérhetőségére kíváncsi, forduljon a kérdéses országban működő termékinformációs kapcsolattartó ponthoz en .

Tagállami szabályokon alapuló korlátozások

Ha az Ön terméke más uniós országok jogszabályai alapján veszélyezteti a közérdeket, például:

a célország korlátozhatja az árucikk behozatalát.

Az uniós célország megtilthatja valamely termék ottani forgalmazását, ha bizonyítani tudja, hogy saját műszaki követelményei alapvető fontosságúak vagy kötelezőek, és a kérdéses árucikk nem tud ugyanolyan szintű termékbiztonságot garantálni, mint a belföldi követelményeknek megfelelően előállított termékek.

Ha meg szeretné tudni, milyen nemzeti szabályok érvényesek az Ön termékére a különböző tagállamokban, vagy ha az ottani illetékes hatóságok elérhetőségére kíváncsi, forduljon a kérdéses országban működő termékinformációs kapcsolattartó ponthoz en .

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: