Utolsó frissítés: 12/09/2022

Termékkövetelmények azonosítása

Számos termékkategóriára európai uniós szabványok és műszaki előírások vonatkoznak. Termékét Ön csak akkor hozhatja forgalomba az EU-ban, ha a kérdéses árucikk megfelel a rá vonatkozó uniós szintű követelményeknek.

Ha nincsenek hatályban EU-szintű előírások, az egyes tagállamokban eltérő szabályok lehetnek érvényben. Ilyen esetben az Ön cégének csak a székhelye szerinti tagállam hatályos előírásait kell betartania.

Mik a termékkövetelmények?

Az uniós jogszabályok alapvető követelményeket határoznak meg annak biztosítására, hogy az EU-ban forgalmazott termékek magas szintű egészségügyi, biztonsági és környezeti normáknak feleljenek meg.

A követelmények vonatkozhatnak:

Az esetek többségében a jogszabályok minimumkövetelményeket vagy a felmerülő kockázatok kezelését határozzák meg anélkül, hogy konkrét technikai megoldásokat írnának elő.

Adott esetben harmonizált szabványok állnak rendelkezésre, melyek segítenek tanúsítani, hogy terméke megfelel a jogszabályok támasztotta előírásoknak.

Hol lehet tájékozódni az uniós termékkövetelményekről?

Jelenleg a termékszabályok többsége uniós szinten harmonizált, vagyis mindegyik EU-országban ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni. A szabályokat egyfelől termékcsoportokra (például játékokra), másfelől termékjellemzőkre (például elektromágneses összeférhetőségre) alkalmazzák.

Ha tudni szeretné, milyen szabályok vonatkoznak az Ön termékére, utánanézhet az Access2MarketsKülső honlaphoz vezető link portálon. Ez az adatbázis a következőkre vonatkozóan ad felvilágosítást:

Az Access2Markets adatbázis alapját vámkódok képezik: a termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Hol lehet tájékozódni a nemzeti termékkövetelményekről?

Léteznek olyan termékszabályok, melyeket nem harmonizáltak uniós szinten, azaz a vonatkozó követelmények tagállamonként eltérőek lehetnek. Ilyen esetben az Ön cégének csak a termék forgalmazási helye szerinti tagállam hatályos előírásait kell betartania.

Ha terméke megfelel a székhelye szerinti tagállam előírásainak, más uniós tagállam:

ha Ön igazolni tudja, hogy terméke megfelel a saját országában hatályos összes technikai és minőségi követelménynek, és hasonló mértékben biztosítja a fogyasztók biztonságát. Ez a kölcsönös elismerés elve.

Ha olyan problémával szembesül, hogy egy másik uniós ország termékszabályai ellentmondanak a kölcsönös elismerés elvének, segítséget kérhet a SOLVITKülső honlaphoz vezető link-tól .

Nemzeti szabályok

Az uniós tagországoknak közzé kell tenniük nemzeti előírásaikat. A nem harmonizált termékszabályokat tartalmazó TRIS adatbázisbanKülső honlaphoz vezető link – a műszaki szabályok értesítési rendszerében – részletesebben tájékozódhat a nemzeti szintű előírásokról és a kölcsönös elismerés elvéről.

A nemzeti szabályok által előírt követelmények különösen a következők tekintetében térhetnek el:

Ha meg szeretné tudni, milyen műszaki szabályok érvényesek az Ön termékére a különböző tagállamokban, vagy ha az ottani illetékes hatóságok elérhetőségére kíváncsi, forduljon a kérdéses országban működő termékinformációs kapcsolattartó ponthoz en .

Tagállami szabályokon alapuló korlátozások

Ha az Ön terméke más uniós országok jogszabályai alapján veszélyezteti a közérdeket, például:

a célország korlátozhatja az árucikk behozatalát.

Az uniós célország megtilthatja valamely termék ottani forgalmazását, ha bizonyítani tudja, hogy saját műszaki követelményei alapvető fontosságúak vagy kötelezőek, és a kérdéses árucikk nem tud ugyanolyan szintű termékbiztonságot garantálni, mint a belföldi követelményeknek megfelelően előállított termékek.

Ha meg szeretné tudni, milyen nemzeti szabályok érvényesek az Ön termékére a különböző tagállamokban, vagy ha az ottani illetékes hatóságok elérhetőségére kíváncsi, forduljon a kérdéses országban működő termékinformációs kapcsolattartó ponthoz en .

Kapcsolódó weboldalak

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: