Utolsó frissítés: 24/06/2022

Alternatív/online vitarendezés

Alternatív vitarendezés

Ha jogvitája támadt egy fogyasztóval, és szeretné elkerülni a bírósági eljárást, az alternatív vitarendezés en megoldást jelenthet Önnek. A bírósági eljáráshoz képest az alternatív vitarendezés általában gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb. Az alternatív vitarendezés magában foglalja a panaszkezelés összes olyan formáját, amelynek során a felek a közöttük fennálló jogvitát anélkül rendezhetik, hogy bírósághoz fordulnának. Idetartozik a közvetítés, a békéltetés, a választottbírósági eljárás, illetve ombudsman vagy panaszbizottság igénybevétele.

Az alternatív vitarendezés keretében Ön vagy a fogyasztó felkér egy semleges harmadik felet – hivatalosan bejegyzett vitarendezési testületet –, hogy közvetítsen az Önök között fennálló jogvitában. Ez a testület megoldást javasolhat a panasszal kapcsolatban, előállhat mind Önre, mind a fogyasztóra nézve kötelező megoldással, vagy egyszerűen csak egy asztalhoz ülteti a vitás feleket abból a célból, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

Az uniós jog értelmében a vitarendezési testületek működését a tagállamok felügyelik, és ezeknek a testületeknek számos minőségi követelménynek kell megfelelniük, amelyek biztosítják, hogy az általuk kínált vitarendezési eljárás hatékony, tisztességes, független és átlátható legyen. Az alternatív vitarendezési eljárás tárgyát képező ügyben általában 90 napon belül eredmény születik.

Ezeket a testületeket Ön igénybe veheti bármely uniós országbeli fogyasztójával fennálló, szerződésalapú termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból származó jogvitájának rendezéséhez. Keressen egy alternatív vitarendezési testületet a vállalkozásának székhelye szerinti országban.

Ha alternatív vitarendezési eljárást vesz igénybe, megtakaríthatja a bírósági per költségeit, és megkönnyítheti a vállalkozása által kínált áruk vagy szolgáltatások internetes vagy hagyományos (üzletben történő) értékesítését saját hazájában és külföldön egyaránt. Az alternatív vitarendezés abból a szempontból is előnyös, hogy segít Önnek megőrizni vállalkozásának jó hírnevét és ügyfeleivel fennálló kiegyensúlyozott kapcsolatát.

Online vitarendezés

Ez a platform csak a vállalkozások és fogyasztók közötti jogviták rendezésére szolgál.

Ha Önnek jogvitája van egy fogyasztóval egy, az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, és a jogvitát bíróságon kívül szeretné rendezni, az online vitarendezési portál gyors és gazdaságos megoldást jelenthet. A portálon Ön is benyújthat panaszt vevőjével szemben (például nemfizetés miatt), és vevői is panaszt tehetnek Ön ellen a részükre értékesített árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az online vitarendezési platform interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes. A jogvita rendezésére csak olyan testületet lehet felkérni, amely szerepel a platform nyilvántartásában. Minden eljárás lefolytatására az interneten kerül sor.

Itt letölthető egy infografika az online vitarendezési portál működéséről és arról, hogy Önnek mint kereskedőnek milyen kötelezettségei vannak.

Az eljárás menete

Az online vitarendezési portálon a kereskedőnek és a fogyasztónak közösen ki kell választania azt az alternatív vitarendezési testületet, amely az üggyel foglalkozni fog. Vegye számításba, hogy az egyes testületek eljárási szabályzata egymástól eltér, így előfordulhat az is, hogy a vitarendezésért fizetni kell.

Előfordulhat, hogy az eljárás során a vitarendezési testület kapcsolatba lép Önnel, hogy kiegészítő információkat vagy dokumentumokat kérjen, és az is lehet, hogy találkozót kezdeményez Önnel.

Ön kinevezhet egy képviselőt, aki eljár az ügyében. Ez azt jelenti, hogy felkér valakit, hogy az Ön nevében benyújtson panaszt vagy figyelemmel kísérjen egy, már folyamatban lévő ügyet.

Ön az eljárás bármely szakaszában kérhet útmutatást vagy segítséget. Mindegyik uniós országban működik egy nemzeti kapcsolattartó pont, amelyhez fordulhat.

Figyelmeztetés

Figyelem: egyes kapcsolattartó pontok csak határokon átívelő, vagyis több tagállamot érintő jogvitákban tudnak segíteni.

Link az online vitarendezési platformhoz

Ha az Ön vállalkozása internetes kereskedést folytat, a cég webhelyén el kell helyeznie egy, az online vitarendezési platformhoz vezető linket. Ezenkívül a céges honlapon jól láthatóan fel kell tüntetnie a vállalkozás kapcsolattartási e-mail címét.

Ha (jogszabály, valamilyen tagság vagy szerződés alapján) elő van írva, hogy vállalkozásának melyik vitarendezési testületet kell igénybe vennie, Önnek:

Az online vitarendezési platformhoz vezető link kialakításához igénybe veheti szalaghirdetéseinket en .

Consumer Law Ready

A Consumer Law Ready egy uniós szintű program, amely ingyenes képzéseket kínál a fogyasztói jog témájában mikrovállalkozások, illetve kis- és középvállalkozások részére. A program mindegyik uniós országban kínál képzéseket annak érdekében, hogy a kisvállalkozások munkatársai EU-szerte képben legyenek a fogyasztóvédelmi jogot illetően.

Ha nem kíván képzésen részt venni, hanem saját tempójában szeretné elsajátítani a szükséges ismereteket, iratkozzon fel a kezdeményezés portáljára, hogy hozzá tudjon férni a tananyaghoz. Ebben az esetben elektronikus tesztet kell kitöltenie, és a tudásanyag megszerzéséről tanúsítványt fog kapni.

Látogasson el a Consumer Law Ready portáljára en , ahol megtudhatja, hogyan tud feliratkozni.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kis értékű követelések európai eljárása

Rendezze más uniós országbeli beszállítóival vagy ügyfeleivel szembeni, 2000 eurót meg nem haladó összegű követeléseit

Az európai ombudsman>

Ha panasszal kíván élni egy uniós intézménnyel, szervvel, hivatallal vagy ügynökséggel szemben, forduljon az Európai ombudsmanhoz.

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: