Utolsó frissítés : 03/09/2018

Informális vitarendezés fogyasztók számára

Lépjen kapcsolatba a kereskedővel!

Először is vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal – az elérhetőségi adatokat rendszerint megtalálja a kereskedő weboldalán. Mondja el, hogy megítélése szerint a kereskedő megsértette az uniós vagy a tagállami jogszabályokat, és kérje a probléma orvoslását. Hivatkozhat a kereskedő szerződésből eredő kötelezettségeire is (lásd az oldalon olvasható összefoglalást). Érdemes panaszát bizonyítékokkal (számlával, szerződéssel stb.) alátámasztania. Ha problémájára nem talál megoldást ilyen módon, fontolja meg, hogy esetleg további lépéseket tesz.

Konkrét eset

Jutta Németországban él. Otthonában internet-előfizetéssel rendelkezik. Feltűnt azonban neki, hogy az internetkapcsolat lassabb a szerződésben garantált adatsebességnél.

Az asszony felhívta a szolgáltató figyelmét a problémára, az pedig orvosolta a helyzetet és gyorsabb internetkapcsolatot biztosított. Juttának tehát nem kellett további lépéseket tennie.

Ha nem tud megegyezni közvetlenül a kereskedővel, akkor ez utóbbinak tájékoztatnia kell Önt a lehetséges további lépésekről, amelyekkel élhet:

Forduljon fogyasztóvédelmi szervezethez vagy szabályozó hatósághoz!

Hazájának fogyasztóvédelmi szervezeteien általában:

Ha a probléma egy szolgáltatóval szemben merül fel, Ön felveheti a kapcsolatot az illetékes nemzeti szabályozó hatósággal is. Minden ágazatnak megvan a maga szabályozó hatósága, amelynek hatásköre tagállamonként eltérhet. E szabályozó hatóságok nagy része külön eljárást alakított ki az ágazatbeli szolgáltatókra vonatkozóan, a vitákat pedig méltányosan és gyorsan tudja rendezni.

További információk:

Európai Fogyasztói Központok

Ha az Unióban, Norvégiában vagy Izlandon vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel probléma, lépjen kapcsolatba az Európai Fogyasztói Központok valamelyikével . Ezek a központok:

Az Európai Fogyasztói Központok díjmentesen segítenek az alábbi esetekben:

Konkrét eset

Triona az Írországi Donegalban él. Egy Egyesült Királyságban bejegyzett weboldalról vásárolt magának laptopot. Amikor megkapta a gépet, kiderült, hogy az nem működik jól. A kereskedő azt javasolta az asszonynak, hogy küldje el a gépet a gyártónak, aki majd megjavítja. Így is történt, ám a laptop nemsokára ismét meghibásodott.

Triona azt szerette volna, hogy a kereskedő térítse meg neki a vételárat. A kereskedő szerint azonban visszatérítésről csak akkor lehet szó, ha a gyártó háromszor is megpróbálta megjavítani a gépet, de nem járt sikerrel. Az asszony ekkor az írországi Európai Fogyasztói Központhoz fordult segítségért. Az írországi iroda érintkezésbe lépett az egyesült királysági központtal, amely felvette a kapcsolatot a kereskedővel. Az egyesült királysági fogyasztói központ közbenjárása sikeres volt: Triona visszaküldte a laptopot a kereskedőnek, aki visszatérítette a teljes vételárat, azaz 445,92 eurót.

Ha Ön a fentiek szerint a kereskedőhöz vagy az Európai Fogyasztói Központhoz fordult segítségért (lásd fent), az nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben a bíróság elé terjessze az ügyet.

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítségért vagy tanácsért forduljon a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezethezen

Kérjen segítséget, illetve tanácsot a hazájában működő Európai Fogyasztói Központtólen

Oldal megosztása: