A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 19/03/2018

Informális vitarendezés fogyasztók számára

Lépjen kapcsolatba a kereskedővel!

Először is vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal – az elérhetőségi adatokat rendszerint megtalálja a kereskedő weboldalán. Mondja el, hogy megítélése szerint a kereskedő megsértette az uniós vagy a tagállami jogszabályokat, és kérje a probléma orvoslását. Hivatkozhat a kereskedő szerződésből eredő kötelezettségeire is (lásd az oldalon olvasható összefoglalást). Érdemes panaszát bizonyítékokkal (számlával, szerződéssel stb.) alátámasztania. Ha problémájára nem talál megoldást ilyen módon, fontolja meg, hogy esetleg további lépéseket tesz.

Konkrét eset

Jutta Németországban él. Otthonában internet-előfizetéssel rendelkezik. Feltűnt azonban neki, hogy az internetkapcsolat lassabb a szerződésben garantált adatsebességnél.

Az asszony felhívta a szolgáltató figyelmét a problémára, az pedig orvosolta a helyzetet és gyorsabb internetkapcsolatot biztosított. Juttának tehát nem kellett további lépéseket tennie.

Ha nem tud megegyezni közvetlenül a kereskedővel, akkor ez utóbbinak tájékoztatnia kell Önt a lehetséges további lépésekről, amelyekkel élhet:

Forduljon fogyasztóvédelmi szervezethez vagy szabályozó hatósághoz!

Hazájának fogyasztóvédelmi szervezeteiEnglish általában:

 • széles körű tájékoztatással tudnak szolgálni az Ön jogaival kapcsolatban,
 • segíthetnek Önnek jogai érvényre juttatásában.

Ha a probléma egy szolgáltatóval szemben merül fel, Ön felveheti a kapcsolatot az illetékes nemzeti szabályozó hatósággal is. Minden ágazatnak megvan a maga szabályozó hatósága, amelynek hatásköre tagállamonként eltérhet. E szabályozó hatóságok nagy része külön eljárást alakított ki az ágazatbeli szolgáltatókra vonatkozóan, a vitákat pedig méltányosan és gyorsan tudja rendezni.

További információk:

 • Nemzeti szabályozó hatóságok az elektronikus hírközlési ágazatbanEnglish
 • Nemzeti szabályozó hatóságok/ombudsmanok az energiaágazatbanEnglish
 • Nemzeti szabályozó hatóságok a pénzügyi ágazatbanEnglish

Európai Fogyasztói Központok

Ha az Unióban, Norvégiában vagy Izlandon vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel probléma, lépjen kapcsolatba az Európai Fogyasztói Központok valamelyikével . Ezek a központok:

 • tájékoztatják Önt az uniós és a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok biztosította jogairól,
 • tanáccsal szolgálnak a panasztételt követő teendőkről,
 • segítenek Önnek abban, hogy peren kívül rendezze a külföldi kereskedővel fennálló vitáját, függetlenül attól, hogy a terméket vagy a szolgáltatást interneten vásárolta vagy sem,
 • vagy egy másik szervhez irányítják Önt, ha maga a fogyasztói központ nem tud segíteni.

Az Európai Fogyasztói Központok díjmentesen segítenek az alábbi esetekben:

 • Önnek egy másik uniós országban székhellyel rendelkező kereskedővel merült fel panasza.
 • Ön már írásban benyújtotta panaszát a kereskedőhöz.
 • Ön magánszemélyként, nem pedig egy vállalkozás nevében tesz panaszt.

Konkrét eset

Triona az Írországi Donegalban él. Egy Egyesült Királyságban bejegyzett weboldalról vásárolt magának laptopot. Amikor megkapta a gépet, kiderült, hogy az nem működik jól. A kereskedő azt javasolta az asszonynak, hogy küldje el a gépet a gyártónak, aki majd megjavítja. Így is történt, ám a laptop nemsokára ismét meghibásodott.

Triona azt szerette volna, hogy a kereskedő térítse meg neki a vételárat. A kereskedő szerint azonban visszatérítésről csak akkor lehet szó, ha a gyártó háromszor is megpróbálta megjavítani a gépet, de nem járt sikerrel. Az asszony ekkor az írországi Európai Fogyasztói Központhoz fordult segítségért. Az írországi iroda érintkezésbe lépett az egyesült királysági központtal, amely felvette a kapcsolatot a kereskedővel. Az egyesült királysági fogyasztói központ közbenjárása sikeres volt: Triona visszaküldte a laptopot a kereskedőnek, aki visszatérítette a teljes vételárat, azaz 445,92 eurót.

Ha Ön a fentiek szerint a kereskedőhöz vagy az Európai Fogyasztói Központhoz fordult segítségért (lásd fent), az nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben a bíróság elé terjessze az ügyet.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz