Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 21/08/2017

Uformel konfliktløsning for forbrugere

Kontakt forhandleren

Kontakt i første omgang forhandlerens kundeserviceafdeling - deres kontaktoplysninger findes normalt på forhandlerens hjemmeside. Gør dem opmærksom på, at de ikke har overholdt EU-reglerne eller nationale regler, og bed dem om at løse problemet. Du kan gøre dem opmærksom på deres forpligtelser, som er opsummeret på denne side. Det er altid en god idé at underbygge din påstand med dokumentation (faktura, kontrakt osv.). Hvis denne tilgang ikke hjælper, kan du overveje at gå videre med sagen.

Eksempel

Jutta fra Tyskland var ikke tilfreds med hastigheden på sin internetforbindelse, som var langsommere end angivet i kontrakten.

Hun klagede til sin internetudbyder, som straks øgede hendes hastighed. Jutta behøvede ikke at tage sagen videre.

Hvis du og forhandleren ikke kan løse den kontraktmæssige tvist direkte, skal forhandleren informere dig om de videre skridt, som f.eks.:

Kontakt en forbrugerorganisation eller en tilsynsmyndighed

ForbrugerorganisationerEnglish i dit hjemland kan normalt også:

 • give dig yderligere oplysninger om dine rettigheder
 • hjælpe dig med at gøre dem gældende.

Hvis du har et problem med en tjenesteudbyder, kan du også kontakte den kompetente nationale tilsynsmyndighed. Hver sektor har sin egen nationale tilsynsmyndighed, hvis præcise opgave kan variere fra land til land. Mange tilsynsmyndigheder har specifikke procedurer for tjenesteudbydere i deres sektor og kan løse konflikter hurtigt og retfærdigt.

Læs mere om:

 • nationale tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikationEnglish
 • nationale tilsynsmyndigheder/ombudsmænd i energisektorenEnglish
 • nationale tilsynsmyndigheder i finanssektorenEnglish

Europæiske Forbrugercentre

Hvis du har problemer i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser i udlandet i EU, Norge eller Island, kan du kontakte et af de Europæiske ForbrugercentreEnglish . Deres opgave er at:

 • fortælle dig om dine rettigheder ifølge EU-reglerne og den nationale forbrugerlovgivning
 • rådgive dig om mulige måder at følge op på din forbrugerklage på
 • hjælpe dig med at nå til en mindelig løsning med en forhandler i udlandet, som du har købt varer eller tjenesteydelser af, uanset om det var online eller ansigt til ansigt
 • henvise dig til det rette organ, hvis ECC-nettet ikke kan hjælpe.

De Europæiske Forbrugercentre kan hjælpe dig gratis, hvis:

 • du har et problem med en forhandler i et andet EU-land
 • du allerede har klaget skriftligt til forhandleren
 • du klager som privatperson og ikke på vegne af en virksomhed.

Eksempel

Triona fra Donegal i Irland købte en bærbar computer på et britisk website. Da hun modtog computeren opdagede hun, at den desværre ikke fungerede korrekt. Forhandleren rådede hende til at sende den tilbage til fabrikanten og få den repareret. Det gjorde hun, men det varede ikke længe, før fejlen opstod igen.

Triona kontaktede forhandleren igen og bad om få pengene tilbage, men fik besked om, at dette ikke ville være en mulighed, før computeren var blevet repareret 3 gange. Hun kontaktede nu ECC i Irland for hjælp. Det irske kontor sendte sagen videre til sin modpart i Storbritannien, som kontaktede forhandleren. Det britiske ECC-kontors indblanding gav pote, og forhandleren hentede computeren og gav Triona alle 445,92 euro tilbage.

Selvom du kontakter forhandleren eller et Europæisk Forbrugercenter, som beskrevet ovenfor, har du stadig ret til at bringe sagen for en domstol på et senere tidspunkt.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning