Senest tjekket: 13/06/2022

Økonomisk inaktive EU-borgere

Som EU-borger har du ret til at flytte til et hvilket som helst EU-land i op til 3 måneder , forudsat at du har et gyldigt ID-kort eller pas. Hvis du ønsker at slå dig ned i et andet EU-land, men ikke har til hensigt at arbejde eller studere dér, skal du bevise, at du:

Anmeldelse og registrering af dit ophold

I løbet af de første 3 måneder af opholdet i dit nye land har du som EU-borger ikke pligt til at ansøge om et opholdsdokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet, men i nogle lande skal du anmelde dit ophold, når du ankommer.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du være forpligtet til at registrere dit ophold hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) og få udstedt et registreringsbevis.

Du skal bruge et gyldigt ID-kort eller pas og:

Kan du blive bedt om at forlade landet eller blive udvist?

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis du ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at du udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der vedrører en grundlæggende samfundsinteresse.

Du har krav på en skriftlig meddelelse om en sådan udvisning eller anmodning om udrejse. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent opholdstilladelse

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk, og har opfyldt betingelserne for ophold, får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det betyder, at du kan blive i landet, så længe du vil, at du har ret til at blive behandlet ligesom statsborgerne i landet, og at du nu er mere beskyttet mod udvisning. Du kan ansøge om et bevis for retten til permanent ophold.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

Hvis du er økonomisk inaktiv og du slutter dig til et familiemedlem, som er EU-borger og opholder sig lovligt i EU-værtslandet, kan du bo dér som forsørgelsesberettiget pårørende.

Se også:

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: