Senest tjekket: 20/09/2022

Fri udveksling af andre data end personoplysninger

Du har som privatperson eller som repræsentant for en virksomhed eller organisation ret til at bruge, indsamle, lagre, overføre og behandle ikke-personlige data og til at benytte datacentre og cloudtjenester hvor som helst i EU (I dette tilfælde alle 27 EU-lande).

Det kan gøre det nemmere for dig at undgå dobbeltudgifter. Du kan f.eks. godt centralisere din IT-infrastruktur i ét EU-land, selv om du har aktiviteter i flere lande.

Personoplysninger, andre data end personoplysninger og blandede datasæt

Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificérbar person og følger databeskyttelsesforordningens regler.

Andre data end personoplysninger omfatter:

Blandede datasæt er samlinger af personoplysninger og andre data end personoplysninger som f.eks. et selskabs skatteregister med angivelse af navn og telefonnummer på virksomhedens administrerende direktør. I de fleste tilfælde er personoplysninger og andre data end personoplysninger i blandede datasæt uløseligt forbundet. Hvis du håndterer sådanne blandede datasæt, skal du følge databeskyttelsesreglerne.

Du kan lagre dine data på cloudservere overalt i EU

Bortset fra de særlige omstændigheder, der er beskrevet nedenfor, kan du frit vælge det sted, hvor du ønsker, at dine data skal lagres eller behandles.

Hvis du bruger en cloudtjeneste til at lagre dine data, skal du nemt kunne skifte cloudtjenesteudbyder eller føre dataene tilbage til dit eget interne IT-system. Flere cloudtjenesteudbydere har underskrevet en adfærdskodeks for at sikre dette. Du kan få adgang til listen over tjenesteudbydere og adfærdskodeksen på webstedet for Cloud switching and porting data association (SWIPO) en .

Krav om lokal opbevaring og behandling af data i EU

I særlige tilfælde kan EU-landene begrænse udvekslingen af visse oplysninger, men kun hvis det er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed. Begrundelsen for en sådan såkaldt datalokalisering kan f.eks. være, at dataene vedrører igangværende terrorbekæmpelsesefterforskning, eller at tab af data kan indebære risiko for et større trafikuheld (f.eks. ved flyvekontroldata). Disse undtagelser afhænger af national lovgivning. EU's forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger henviser til information om datalokalisering i de enkelte lande.

Nationale informationskilder og kontakter

EU's forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger angiver to informationskilder, som EU-landene skal oprette:

I afsnittet Ask national administrations nedenfor finder du det centrale onlineinformationssted og det centrale kontaktpunkt i hvert enkelt land.

Dataudveksling med de kompetente myndigheder

Du skal stille dine data til rådighed, hvis en kompetent myndighed fremsætter en legitim anmodning om at få adgang til dem, også selv om de administreres eller opbevares i et andet EU-land. Du kan få en bøde i henhold til den nationale lovgivning, hvis du ikke overholder din forpligtelse til at stille data til rådighed.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Vælg land
Bulgarien
The Ministry of eGovernment
Tjekkiet
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Danmark
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Estland
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Finland
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Tyskland
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Italien
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Litauen
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luxembourg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Nederlandene
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Polen
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovakiet
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovenien
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Spanien
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Sverige
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: