Senest tjekket: 25/01/2023

℮-mærket

På færdigpakkede produkter, der sælges i et EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), skal der på forpakningen være information om mængden (i vægt eller volumen) af indholdet. Eksempler på færdigpakkede produkter:

℮-mærket, som skal være placeret ved siden af mængdeangivelsen, viser, at produktet overholder EU-lovgivningen. Du kan sætte ℮-mærket på færdigpakkede produkter, som du sælger individuelt i samme på forhånd valgte mængde – volumen for flydende produkter og vægt for andre produkter. ℮-mærket kan anbringes på produkter, der sælges i følgende mængder:

Er ℮-mærket obligatorisk?

℮-mærket er ikke obligatorisk, men e-mærkning af dine produkter gør, at du kan du sælge dem i alle EU-lande uden at skulle tjekke, om du lever op til alle nationale krav. ℮-mærket viser, at et produkt overholder EU-reglerne om angivelse af volumen eller vægt og de målemetoder, som du skal bruge som forhandler af færdigpakkede produkter.

Hvilke krav gælder for ℮-mærket?

For at sikre, at den angivne mængde er korrekt, skal ℮-mærket emballage opfylde følgende krav:

Advarsel

E-mærkningen betyder IKKE, at mængden af et produkt er blevet anslået. Den betyder, at dets vægt eller volumen er blevet målt i henhold til EU-reglerne ved hjælp af instrumenter, der opfylder kravene i EU-lovgivningen.

Hvordan skal ℮-mærket anbringes?

℮-mærket skal være trykt på emballagen ved siden af angivelsen af vægt eller volumen. Skrifthøjden skal være mindst 3 mm. Mærket "℮" og mængdeangivelsen skal være anbragt synligt på emballagen og må ikke kunne fjernes. Mængden skal angives i tal efterfulgt af måleenheden (gram, kilogram, milliliter, centiliter eller liter) eller forkortelsen for den (g, kg, ml, cl eller l).

Kvalitetskontrol og inspektion

Hvis du pakker produkter, skal du sørge for at overholde kravene. Det indebærer, at du:

Hvis du er importør, skal du kunne dokumentere, at de færdigpakkede produkter, du importerer, opfylder kravene. Denne dokumentation kan være de nævnte registrerede kontroller.

Nationale myndigheder foretager inspektioner for at kontrollere, om e-mærkede produkter lever op til kravene. Det kan de gøre på emballeringsanlægget eller et andet steder i distributionskæden.

Kontakt de nationale myndigheder en , hvis du har spørgsmål om specifikke krav i et bestemt EU-land eller ønsker mere information om inspektioner.

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Dit Europa - Råd og vink

Dit Europa – Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: