Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 28/02/2017

Permanent ophold (>5 år) for familiemedlemmer fra et land uden for EU.

Mod slutningen af det 5. år i træk med lovligt ophold skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU anmode myndighederne om et permanent opholdskort.

Det permanente opholdskort udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Opholdstilladelsen bør være gyldig i 10 år og kan fornys uden videre betingelser eller krav.

Når de søger om deres permanente opholdskort skal de fremlægge bevis for, at de har boet lovligt i landet i 5 år – f.eks. et gyldigt opholdskort udstedt 5 år tidligere.

Hvis du har problemer med at få et permanent opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning