Forretninger
Senest tjekket: 02/04/2022

Permanent ophold (efter 5 år) for familiemedlemmer fra et land uden for EU

Mod slutningen af det 5. år i træk med lovligt ophold skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU anmode om et permanent opholdskort i det EU-land, I bor i.

Det permanente opholdskort udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere). Kortet skal være gyldigt i 10 år og kan automatisk fornyes uden nogen betingelser eller krav.

Når dine familiemedlemmer fra et land uden for EU søger om deres permanente opholdskort, skal de fremlægge bevis for, at de har boet lovligt i landet i 5 år – f.eks. et gyldigt opholdskort udstedt 5 år tidligere.

Hvis du har problemer med at få et permanent opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Advarsel

Selvom dine ikke-EU-familiemedlemmer har et permanent opholdskort, skal de i visse tilfælde stadig have et visum for at rejse inden for EU. Læs mere om rejsedokumenter for familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: