Senest tjekket: 16/09/2022

WEEE ansvar for affald

Hvis du fremstiller, distribuerer eller sælger elektrisk og elektronisk udstyr, som f.eks. computere, køleskabe eller mobiltelefoner, skal du ifølge reglerne i EU og de enkelte medlemslandene bidrage til at sikre, at produkterne kan bortskaffes og behandles på en hensigtsmæssig måde. Det betyder:

Affald genereret af den type produkter, der henvises til som WEEE: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan finde en vejledende liste over udstyr, der er omfattet af reglerne i WEEE-direktivet en hr .

Register hos de nationale WEEE-myndigheder

Du skal lade din virksomhed registrere hos de myndigheder, der er ansvarlige for håndteringen af WEEE i alle de EU-lande (I dette tilfælde alle 27 EU-lande) , hvor du sælger dine produkter. Du kan finde kontaktoplysningerne til de nationale registre hos det europæiske netværk af WEEE-registre en .

Indsend en rapport

Når du begynder at sælge WEEE-mærkede produkter på EU's marked, skal du indsende regelmæssige rapporter til de lokale myndigheder, hvori du angiver, hvilke typer udstyr du har fabrikeret, distribueret eller solgt, samt for hvilke beløb.

Du kan få de formater, der skal registreres og rapporteres i, udleveret hos de nationale registre. 

Håndter dit affald af eletrisk og elektronisk udstyr

Du skal bidrage til, at det udstyr, du fremstiller, distribuerer eller sælger, bortskaffes på en hensigtsmæssig måde, når forbrugeren skiller sig af med det. Du kan vælge at tilslutte dig en eksisterende kollektiv WEEE-overensstemmelsesordning eller oprette din egen.

Tilslut dig en eksisterende ordning eller opret en individuel ordning

Kollektive overensstemmelsesordninger

Der findes kollektive overensstemmelsesordninger i de fleste EU-lande, som enten er oprettet af den private sektor eller den offentlige. Ordningerne giver fabrikanter, distributører og sælgere mulighed for i fællesskab at leve op til deres affaldshåndteringsforpligtelser. Man skal betale for at være medlem af en kollektiv ordning.

Ud over finansiering og organisering af indsamling, behandling, genanvendelse og genbrug af WEEE for deres medlemmer omfatter ordningernes tjenester:

Individuelle overensstemmelsesordninger

Afhængigt af typen og antallet af produkter, du producerer eller distribuerer, kan det være, du kan oprette din egen overensstemmelsesordning. Det kan være tilfældet, hvis du sælger specifikt udstyr, der produceres i et begrænset antal til en specifik branche, som f.eks. medicinsk udstyr til hospitaler. Bemærk, at reglerne for den slags ordninger kan variere fra land til land.

Du kan finde yderligere oplysninger om kollektive og individuelle overensstemmelsesordninger i de enkelte EU-lande, hvis du kontakter de nationale registre, der er linket til fra det europæiske netværk af WEEE-registre en .

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: