Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 08/11/2017

Bankkonti i EU

Retten til at åbne en almindelig bankkonto

Måske vil du åbne en bankkonto i dit eget land eller et andet EU-land.

Hvis du er lovligt bosat i et EU-land, har du ret til at åbne en almindelig bankkonto eller "basisbankkonto". Bankerne må ikke afvise din ansøgning om at åbne en almindelig bankkonto, blot fordi du ikke bor i det land, hvor banken hører hjemme.

Denne ret gælder ikke andre kontotyper, f.eks. opsparingskonti.

Hvornår må en bank nægte dig en almindelig konto?

Din anmodning om at åbne en konto kan blive afvist, hvis du ikke overholder EU's regler om hvidvaskning af penge og finansiering af terror .

I visse EU-lande kan det ske, at du ikke kan åbne en almindelig konto, hvis du allerede har en lignende konto i en anden bank i samme land.

Hvis du ønsker at åbne en almindelig bankkonti i et andet land end det, du bor i, kan visse EU-lande også bede dig bevise, at du har et reelt behov – f.eks. hvis du bor i ét land og arbejder i et andet.

Det kan du bruge en almindelig bankkonto til

Med en almindelig bankkonto eller en "basisbankkonto" kan du udføre standardtransaktioner, som du har brug for i hverdagen, f.eks.:

  • sætte penge ind
  • hæve penge
  • modtage og udføre betalinger (bl.a. direkte debitering og indkøb med kort)

Til kontoen hører der normalt også et betalingskort, som du kan bruge til at hæve penge og købe ind med – både på internettet og i butikker.

Hvis det er muligt, skal banken også give adgang til bankforretninger online med din konto. Banken behøver dog ikke automatisk give dig en kassekredit.

I visse EU-lande kan bankerne stadig opkræve et årligt gebyr for en almindelig bankkonto. Gebyret skal være rimeligt.

Sagseksempel

Du behøver ikke bo i et EU-land for at have konto i landet

Sándor begyndte at arbejde for en virksomhed i Slovenien, men blev boende i Ungarn. Virksomheden krævede, at han skulle åbne en bankkonto i Slovenien, så de kunne indbetale hans løn på den.

Han fandt en slovensk bank tæt på arbejdet og bad om at åbne en konto. Banken lod ham åbne kontoen, selv om han ikke boede i Slovenien.

En bank kan ikke bare nægte dig at åbne en almindelig konto, fordi du ikke bor i landet.

At skifte bank

Du kan overføre din bankkonto til en anden bank i samme EU-land. Din nye bank vil kunne hjælpe dig med det.

Hvis du vil skifte til en anden bank i samme land, så fortæl din nye bank, at du vil skifte og overføre stående ordrer til den nye konto.

Den nye bank vil så sørge for, at din tidligere bank overfører oplysningerne og annullerer stående ordrer. Din nye bank skal også:

  • underrette tredjemand – f.eks. din arbejdsgiver, socialsikring og forsyningsvirksomheder – om, at du skifter bank
  • sørge for dine nye stående ordrer
  • acceptere relevante direkte debiteringer fra den nye konto

Det kan være, at du stadig skal betale et gebyr, hvis du beslutter dig til at lukke din gamle konto.

Hvis du får udgifter, mens du flytter konto, fordi banken ikke overholder en betalingsfrist (f.eks. ved annullering af en betaling) eller begår fejl, skal banken betale udgifterne tilbage. Hvis du får problemer, kan du gå videre med sagen hos en udenretslig tvistbilæggelsesordning.

Sagseksempel

Det kan være besværligt at skifte bank

Da Suzanne flyttede fra Toulouse til Paris, besluttede hun at overføre sin konto til en lokal bank i Paris. Hun bad den nye bank i Paris overføre alle hendes betalinger til den nye konto og lukke hendes gamle konto i Toulouse.

Banken i Paris bad banken i Toulouse lukke hendes stående ordrer og lukke Suzannes konto. Derefter åbnede den stående ordrer på hendes nye konto. Men den glemte at underrette hendes mobilselskab, og Suzanne fik en ekstraregning, da den stående ordre for hendes mobilkontrakt ikke blev betalt i tide.

Suzanne klagede til banken i Paris. Banken gik med til at betale ekstraregningen og rette den stående ordre for mobilkontrakten.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning