At leve og rejse
Senest tjekket: 04/07/2022

Produkternes overensstemmelse med reglerne

Før du kan begynde at sælge et produkt i et EU-land, skal det overholde de regler, der gælder i det land og i hele EU. Når produktet er blevet godkendt til salg i ét land, kan det i princippet sælges hvor som helst i EU. I praksis har de enkelte EU-lande fortsat ret til i visse tilfælde at begrænse adgangen til deres marked for varer, der allerede sælges i et andet EU-land.

Der skal følges forskellige regler på hvert trin i markedsføringen af et produkt: planlægning, fremstilling, import (for produkter, der er fremstillet uden for EU), distribution og slutsalg til forbrugere eller slutbrugere. Der er mange potentielle aktører i processen.

Gå på opdagelse i det interaktive indhold nedenfor for at finde ud af, hvad de enkelte aktører gør, og hvilke forpligtelser de har i henhold til EU's regler.

Produktregler for forskellige erhvervsprofiler

Producenter

En producent eller fabrikant er en fysisk eller juridisk person (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), som fremstiller et produkt (eller får et produkt designet eller fremstillet) og derefter markedsfører produktet i eget navn eller som et varemærke.

Som producent har du samme forpligtelser, uanset om du er etableret i eller uden for EU. Lige fra projekteringsfasen skal du være opmærksom på de regler og standarder, der gælder for dit produkt. Du skal:

Advarsel

Som fabrikant skal du sikre, at dine produkter er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvis de ikke er det, må de ikke handles på EU-markedet. Hvis dine produkter ikke længere opfylder EU-lovgivningen, skal du trække dem tilbage eller tilbagekaldedem. Hvis de produkter, du har markedsført i EU (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet), viser sig at udgøre en risiko for sundhed og sikkerhed eller miljøet, skal du informere den relevante nationale myndighed en og offentliggøre disse oplysninger på Product Safety Business Alert Gateway en .

Autoriserede repræsentanter

Fabrikanter kan, uanset om de er baseret i eller uden for EU, udpege en bemyndiget repræsentant i EU (I dette tilfælde alle 27 EU-lande) til at udføre visse opgaver på deres vegne, herunder samarbejde med den nationale markedsovervågningsmyndighed, og give dem den dokumentation, der er nødvendig for at påvise produktets overensstemmelse (eksempler: EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation).

En importør er en fysisk eller juridisk person (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), der er etableret i EU, og som bringer et produkt fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet. Som importør skal du sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser for de produkter, du importerer.

Før du bringer et produkt i omsætning, skal du sikre, at:

Vær opmærksom på de detaljerede krav til producenter: som importør skal du kontrollere, om dine importerede produkter opfylder kravene.

Hvis du allerede sælger varer i ét EU-land og ønsker at sælge dem i et andet, kan din virksomhed indsende en erklæring om gensidig anerkendelse.

Advarsel

Som importør skal du sikre, at dine importerede produkter er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvis ikke, kan du ikke importere dem. Hvis du allerede har importeret dem, skal du trække dem tilbage eller kalde dem tilbage. Hvis de produkter, du har markedsført i EU, viser sig at udgøre en risiko for sundhed og sikkerhed eller miljøet, skal du informere den relevante nationale myndighed en og offentliggøre disse oplysninger på Product Safety Business Alert Gateway en .

En distributør er en fysisk eller juridisk person (En person, en virksomhed eller en anden enhed, som har juridiske rettigheder og forpligtelser.) i forsyningskæden, der sælger et produkt på EU-markedet, som er købt af en leverandør, f.eks. en producent, importør eller en anden distributør. Distributører omfatter "detailhandlere", som leverer produkter til slutbrugere, og "grossister", som leverer varer til detailhandlere.

Som distributør skal du sikre dig, at produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, når det kommer på markedet. Hvis reglerne ændres, efter produktet er kommet på markedet, behøver du ikke kontrollere, om det stadig er i overensstemmelse med reglerne.

Du skal også vide:

Du skal kunne dokumentere over for den nationale markedsovervågningsmyndighed, at du har kontrolleret, at produktleverandøren (producenten, importøren eller en anden distributør) har fulgt alle relevante regler. Du skal også kunne angive fabrikantens eller den bemyndigede repræsentants identitet for at hjælpe markedsovervågningsmyndigheden med at få EU-overensstemmelseserklæringen, den tekniske dokumentation og andre relevante dokumenter.

Hvis du allerede sælger varer i ét EU-land og ønsker at sælge dem i et andet, kan din virksomhed indsende en erklæring om gensidig anerkendelse.

Lager- eller ekspeditionsselskaber tilbyder tjenester som oplagring af produkter, der sælges online, og leverer dem til distributører.

En udbyder, der også tilbyder tjenester som emballering af produkter, leverer dem til kunder og/eller håndterer tilbagesendelser, kan betragtes som en distributør og skal opfylde de tilsvarende forpligtelser.

Gå til distributørers forpligtelser.

Formidlere, der leverer onlinetjenester, udbyder hostingtjenester, herunder lagring af information fra slutbrugere af tjenester, der tilbydes af netbutikker, -markeder og -platforme. 

Som udbyder af onlinetjenester er du ikke forpligtet til at kontrollere, om de produkter, der sælges på dit website eller på din platform, overholder reglerne. De nationale myndigheder kan dog pålægge dig at holde op med at sælge et produkt eller at fjerne eller ændre elementer, der er forbundet med det, f.eks. et billede eller en beskrivelse.

Se også:

Del denne side: