Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 12/05/2017

Forældreansvar

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Som forælder har du ansvaret for dine børns opdragelse, uddannelse og eventuelle ejendom. Du har også ret til at repræsentere dem juridisk.

I alle EU-lande har en mor automatisk forældreansvar for sit barn. Det samme har en gift far. I de fleste tilfælde deler forældrene ansvaret.

Hvorvidt en ugift far har disse rettigheder og pligter, afhænger af landet.

Læs mere om reglerne for forældreansvar i det land, der er relevant for dig:

Vælg land:

Forældremyndighed og samkvemsret

Hvert EU-land har sine egne regler om forældremyndighed og samkvemsret. De nationale regler afgør:

 • hvem der har forældremyndigheden
 • om der er eneforældremyndighed eller delt forældremyndighed
 • hvem der skal tage stilling til barnets uddannelse
 • hvem der skal administrere barnets ejendom og lignende.

Alle EU-lande anerkender dog, at børn har ret til et personligt forhold til og direkte kontakt med begge forældre, selv om forældrene ikke bor i samme land.

I forbindelse med skilsmisse eller separation er det vigtigt at afgøre, om børnene skal bo udelukkende hos den ene forælder eller skiftevis hos dem begge. Du kan forsøge at få en aftale med din tidligere partner om dette.

Retssager om forældremyndighed og samkvemsret

Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndigheden eller samkvemsretten, vil I formentlig gå til domstolene.

I tilfælde, hvor der er mere end ét land involveret, for eksempel når forældrene ikke bor i samme land, er det domstolen i det land, hvor barnet normalt bor, der træffer afgørelse om forældreansvaret.

Hvis du udtrykkeligt aftaler det med din ægtefælle, kan den domstol, der behandler jeres skilsmisse, også behandle spørgsmål om forældreansvar i den forbindelse.

Domstolen vil under hensyn til barnets tarv træffe afgørelse om forældremyndigheden, om samkvemsaftaler og om, hvor barnet skal bo.

Anerkendelse og håndhævelse

Retsafgørelser fra ét EU-land om forældreansvar anerkendes af alle EU-lande uden nogen særlig procedure.

Håndhævelsen af afgørelserne lettes af en standardprocedure.

Se, hvordan afgørelser om forældreansvar truffet i ét EU-land anerkendes og håndhæves i et andet.

De centrale myndigheder, der tager sig af forældreansvar, kan hjælpe dig i dit særlige tilfælde. Find de centrale myndigheder med ansvar for ægteskabssager og forældreansvar.

Undtagelse – Danmark

EU's regler om forældreansvar – for eksempel om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse – gælder ikke i Danmark.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning