Forretninger
Senest tjekket: 13/05/2022

Arbejde i den offentlige sektor i udlandet

Tjenestemænd i udlandet

Du betragtes som tjenestemand i udlandet, hvis:

Hvis du arbejder i dit værtsland for et lokalt organ i den offentlige sektor, og du ikke er statsborger i det pågældende land, anses du derimod for at være vandrende arbejdstager.

Sørg for at tjekke:

Adgang til job i den offentlige sektor

Som EU-borger har du ret til at arbejde i et andet EU-land, også i det offentlige – f.eks. i statsejede virksomheder, statslige organer eller offentlige myndigheder.

EU-lande kan stadig øremærke visse stillinger til deres egne statsborgere, men kun hvis de omfatter:

Det er typisk stillinger i den diplomatiske tjeneste, militæret, politiet og sikkerhedsstyrkerne, domstolene og skattemyndighederne. Men selv her skal stillinger, der ikke omfatter offentlige forvaltningsopgaver, være åbne for statsborgere fra andre EU-lande. For eksempel omfatter administrative job og teknikerjob ikke offentlige forvaltningsopgaver og kan derfor ikke forbeholdes et lands egne statsborgere.

For at få et job i den offentlige sektor kan det være nødvendigt at få en officiel anerkendelse af dine kvalifikationer i det land, hvor du ønsker at arbejde.

Dit nye land må ikke give dig mindre merit for din erhvervserfaring, bare fordi den er opnået i et andet EU-land, når det skal:

Advarsel

Som EU-borger, der søger arbejde i et andet EU-land, har du også ret til samme hjælp fra den offentlige arbejdsformidling som landets egne statsborgere.

Eksempel

Din erfaring i EU tæller

Elisa fra Frankrig arbejdede som lærer i Frankrig i 10 år, inden hun flyttede til Italien. Hendes kvalifikationer til at arbejde som lærer blev anerkendt i Italien, men de italienske myndigheder betragtede hende som begynder og indplacerede hende i den laveste lønklasse og med laveste anciennitet.

Hvis læreres anciennitet og løn i Italien afhænger af, hvor mange års erhvervserfaring man har, skal Italien give Elisa samme merit for sammenlignelig erfaring erhvervet i andre EU-lande.

Læs også:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Europass

Ledige job i Europa

Spørgsmål og svar

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: