Senest tjekket: 18/12/2020

Moms på tværs af grænserne

Brexit – hvad nu?

Hvis din virksomhed ligger i EU, har du forskellige momsforpligtelser afhængigt af, hvor du køber eller sælger, og om du handler med varer eller tjenesteydelser.

Hvis du f.eks. sælger et produkt til en virksomhed, der er momsregistreret i et andet EU-land, skal du ikke opkræve moms. Hvis samme produkt sælges til en slutbruger i EU, skal du muligvis beregne moms til den gældende sats i kundens land.

Få mere at vide om, hvilke regler du er omfattet af ved at bruge mulighederne nedenfor.

Jeg vil vide mere om moms på tværs af grænserne

Salg af varer til virksomheder i et andet EU-land

Når du sælger varer til en anden virksomhed, som skal sendes til et andet EU-land, skal du ikke opkræve moms, hvis kunden har et gyldigt EU-momsnummer.

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Hvis din kunde ikke har et gyldigt EU-momsnummer, skal du normalt opkræve den momssats, der gælder i dit eget land.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Salg af varer til en slutbruger i et andet EU-land

Hvis du sælger varer og sender dem til forbrugere i et andet EU-land, skal du normalt registrere dig der og opkræve moms til den gældende sats i landet – medmindre din omsætning i landet ligger under den tærskel, der er fastsat dér.

Momstærskler for salg til EU-lande

(Senest opdateret i april 2018)

EU-land Særordning for fjernsalg
  National valuta I euro*
Østrig

35 000 euro

 
Belgien 35 000 euro  
Bulgarien 70 000 lev 35 791 euro
Cypern 35 000 euro  
Tjekkiet 1 140 000 koruna 44 873 euro
Tyskland 100 000 euro  
Danmark 280 000 kroner 37 595 euro
Estland 35 000 euro  
Grækenland 35 000 euro  
Spanien 35 000 euro  
Finland 35 000 euro  
Frankrig 35 000 euro  
Kroatien 270 000 kuna 36 291 euro
Ungarn   35 000 euro
Irland 35 000 euro  
Italien 35 000 euro  
Litauen 35 000 euro  
Luxembourg 100 000 euro  
Letland 35 000 euro  
Malta 35 000 euro  
Holland 100 000 euro  
Polen 160 000 zloty 37 859 euro
Portugal 35 000 euro  
Rumænien 118 000 leu 25 305 euro
Sverige 320 000 krona 31 390 euro
Slovakiet 35 000 euro  
Slovenien 35 000 euro  
*Tallene i euro er beregnet ud fra Den Europæiske Centralbanks referencekurser den 23. marts 2018 (bortset fra Rumænien, hvor tærsklerne i leu er baseret på euroværdien for særordninger ud fra valutakursen på tiltrædelsesdatoen, dvs. 1. januar 2007)

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Desuden gælder der særlige regler, hvis du sælger produkter, der er belagt med punktafgifter eller nye transportmidler som biler, både eller fly.

Salg af tjenesteydelser til virksomheder i et andet EU-land

Hvis du sælger tjenesteydelser til virksomheder i et andet EU-land, skal du normalt ikke opkræve moms hos kunden. Dine kunder betaler moms af tjenesteydelserne til den gældende sats i deres eget land (igennem proceduren for omvendt momspligt).

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Salg af tjenesteydelser til en slutbruger i et andet EU-land

Du skal normalt opkræve moms hos kunderne til den sats, der gælder i dit eget land, bortset fra hvad angår telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektroniske tjenester, som altid pålægges moms i kundens land (dvs. hvor en privat person har sin faste adresse eller sin sædvanlige bopæl eller hvor en ikke-momspligtig person er etableret).

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Køb af varer fra et andet EU-land

Hvis du køber og modtager varer til erhvervsbrug fra et andet EU-land, skal du indberette og betale moms på transaktionen, som hvis du selv havde solgt varerne – til den sats, der gælder i dit land.

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Køb af tjenesteydelser fra et andet EU-land

Hvis du køber og modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra et andet EU-land (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Storbritannien (indtil udgangen af overgangsperioden).), skal du indberette og betale moms på transaktionen, som hvis du selv havde solgt tjenesteydelserne – til den sats, der gælder i dit land (igennem proceduren for omvendt momspligt).

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelserfrdeen fra reglerne.

Disse regler skal anvendes i hele EU, men i følgende territorier, som tilhører eller har forbindelse med EU-landene, gælder de ikke.

Særlige territorier

 • Ålandsøerne
 • De franske oversøiske territorierfr
 • Området Büsingen
 • Øen Helgoland
 • Mont Athos
 • Campione d'Italia
 • Den italienske del af Luganosøen
 • Livigno
 • De Kanariske Øer
 • Ceuta
 • Melilla

Vær opmærksom på, at EU's momsregler ikke gælder følgende steder uden for EU:

 • Monaco

Salg af varer til kunder uden for EU

Hvis du sælger varer til kunder uden for EU, skal du ikke opkræve moms. Du kan dog stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Salg af tjenesteydelser til kunder uden for EU

Hvis du sælger tjenesteydelser til kunder uden for EU, skal du normalt ikke opkræve moms. Hvis tjenesten bruges i et andet EU-land, kan det pågældende land imidlertid beslutte at opkræve moms.

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Køb af varer fra et land uden for EU

Hvis du køber varer til erhvervsbrug fra en leverandør uden for EU, skal du normalt betale moms på importstedet.defren

Hvis du foretager et momspligtigt salg, kan du normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Køb af tjenesteydelser fra et land uden for EU

Hvis du modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra en leverandør uden for EU, skal du normalt betale moms til den sats, der gælder i dit eget land, som hvis du selv havde leveret tjenesteydelsen (der bruges proceduren for omvendt momspligt).

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: