At leve og rejse
Senest tjekket : 11/09/2018

Moms på tværs af grænserne

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Der gælder særlige regler, hvis du køber eller sælger varer/tjenesteydelser fra eller til andre lande. 

Varer

Lande inden for EU

Salg til virksomheder

Hvis du sælger varer til en anden virksomhed, som skal sendes til et andet EU-land, skal du ikke opkræve momshvis kunden har et gyldigt momsnummer.

Du kan stadig fratrække den moms, du selv har betalt af udgifter i direkte forbindelse med salget (varer og tjenesteydelser).

Hvis kunden ikke har et gyldigt momsnummer, skal du normalt opkræve den momssats, der gælder i dit eget land.

Salg til forbrugere

Hvis du sælger varer og sender dem til kunder i et andet EU-land, skal du registrere dig dér og opkræve moms til den gældende sats i landet – medmindre din omsætning i landet ligger under den tærskel, der er fastsat dér.

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis du sælger produkter, der er belagt med punktafgifter, eller nye transportmidler (bil, båd eller fly), gælder der særlige reglerdefren.

Køb

Hvis du køber og modtager varer til erhvervsbrug fra et andet EU-land, skal du gøre rede for momsen på transaktionen, som hvis du selv havde solgt varerne – til den sats, der gælder i dit land.

Normalt vil du senere kunne trække dette beløb fra.

Der gælder adskillige vigtige undtagelserfrdeen fra disse grundregler.

Lande uden for EU

salg

Hvis du sælger varer til kunder uden for EU, skal du ikke opkræve moms, men du kan stadig trække den moms fra, som du selv har betalt for varer og/eller tjenesteydelser, der har direkte forbindelse med salget.

Køb

Hvis du køber varer til din virksomhed fra en leverandør i et land uden for EU, skal du normalt betale moms på importstedetdefren (og du kan trække beløbet fra på din næste momsangivelse, hvis du foretager momspligtigt salg).

Tjenesteydelser

Lande inden for EU

Salg til virksomheder

Du skal normalt ikke opkræve moms hos kunderne. Dine kunder betaler moms af tjenesteydelser til den gældende sats i deres eget land (der bruges proceduren for omvendt momspligt).

Du kan stadig fratrække den moms, du selv har betalt af udgifter i direkte forbindelse med tjenesteydelsen (varer og tjenesteydelser).

Salg til forbrugere

Du skal normalt opkræve moms hos kunderne til den sats, der gælder i dit eget land, bortset fra hvad angår telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektroniske tjenester, som altid pålægges moms i kundens land (dvs. hvor en privat person har sin faste adresse eller sin sædvanlige bopæl eller hvor en ikke-momspligtig person er etableret).

Køb

Hvis du køber og modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra et andet EU-land, skal du gøre rede for momsen på transaktionen, som hvis du selv havde solgt tjenesteydelserne – til den sats, der gælder i dit land (der bruges proceduren for omvendt momspligt, som er et system med selvvurdering).

Normalt vil du senere kunne trække dette beløb fra.

Der gælder adskillige vigtige undtagelserfrdeen fra disse grundregler.

Momsreglerne gælder i hele EU, men der er visse territorier, som tilhører eller har forbindelse med EU-landene, hvor reglerne ikke gælder på grund af særlige omstændigheder:

Særlige territorier

 • Ålandsøerne
 • De franske oversøiske territorier fr
 • Området Büsingen
 • Øen Helgoland
 • Mont Athos
 • Campione d'Italia
 • Den italienske del af Luganosøen
 • Livigno
 • De Kanariske Øer
 • Ceuta
 • Melilla
 • Kanaløerne
 • Gibraltar

EU's momsregler gælder også visse steder uden for EU:

 • Monaco
 • Øen Man
 • De britiske baser på Cypern

Lande uden for EU

salg

Hvis du leverer tjenesteydelser til kunder uden for EU, skal du normalt ikke opkræve moms (men hvis tjenesteydelsen bruges i et andet EU-land, kan det land beslutte at opkræve momsen), men du kan stadig trække den moms fra, som du selv har betalt for varer/tjenesteydelser, der har direkte forbindelse med salget.

Køb til erhvervsformål

Hvis du modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra en leverandør uden for EU, skal du normalt betale moms til den sats, der gælder i dit eget land, som hvis du selv havde leveret tjenesteydelsen (der bruges proceduren for omvendt momspligt, som er et system med selvvurdering).

Normalt vil du senere kunne trække dette beløb fra.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: