At leve og rejse
Senest tjekket: 12/09/2022

Moms på tværs af grænserne

Hvis din virksomhed ligger i EU, har du forskellige momsforpligtelser afhængigt af, hvor du køber eller sælger, og om du handler med varer eller tjenesteydelser.

Hvis du f.eks. sælger et produkt til en virksomhed, der er momsregistreret i et andet EU-land, skal du ikke opkræve moms. Hvis samme produkt sælges til en slutbruger i EU, skal du muligvis beregne moms til den gældende sats i kundens land.

Få mere at vide om, hvilke regler du er omfattet af ved at bruge mulighederne nedenfor.

Jeg vil vide mere om moms på tværs af grænserne

Salg af varer til virksomheder i et andet EU-land

Når du sælger varer til en anden virksomhed, som skal sendes til et andet EU-land, skal du ikke opkræve moms, hvis kunden har et gyldigt EU-momsnummer.

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Hvis din kunde ikke har et gyldigt EU-momsnummer, skal du normalt opkræve den momssats, der gælder i dit eget land.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Salg af varer til en slutbruger i et andet EU-land

Der gælder en momsgrænse på 10.000 euro for fjernsalg til kunder i EU. Under dette beløb kan TBE-tjenester (teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser) og fjernsalg af varer i EU være momspligtige i det EU-land, hvor den afgiftspligtige person er etableret.

Hvis du er onlinesælger, herunder på onlinemarkedspladser og -platforme, kan du registrere dig i ét EU-land til angivelse og betaling af moms på alt fjernsalg af varer og al grænseoverskridende levering af tjenesteydelser til kunder i EU.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Desuden gælder der særlige regler, hvis du sælger produkter, der er belagt med punktafgifter eller nye transportmidler som biler, både eller fly.

Salg af tjenesteydelser til virksomheder i et andet EU-land

Hvis du sælger tjenesteydelser til virksomheder i et andet EU-land, skal du normalt ikke opkræve moms hos kunden. Dine kunder betaler moms af tjenesteydelserne til den gældende sats i deres eget land (igennem proceduren for omvendt momspligt).

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Salg af tjenesteydelser til en slutbruger i et andet EU-land

Du skal normalt opkræve moms hos kunderne til den sats, der gælder i dit eget land, bortset fra hvad angår telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektroniske tjenester, som altid pålægges moms i kundens land (dvs. hvor en privat person har sin faste adresse eller sin sædvanlige bopæl eller hvor en ikke-momspligtig person er etableret).

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Køb af varer fra et andet EU-land

Hvis du køber og modtager varer til erhvervsbrug fra et andet EU-land, skal du indberette og betale moms på transaktionen, som hvis du selv havde solgt varerne – til den sats, der gælder i dit land.

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Køb af tjenesteydelser fra et andet EU-land

Hvis du køber og modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra et andet EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), skal du indberette og betale moms på transaktionen, som hvis du selv havde solgt tjenesteydelserne – til den sats, der gælder i dit land (igennem proceduren for omvendt momspligt).

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Advarsel

Vær opmærksom på, at der gælder flere vigtige undtagelser de en fr fra reglerne.

Disse regler skal anvendes i hele EU, men i følgende territorier, som tilhører eller har forbindelse med EU-landene, gælder de ikke.

Særlige territorier

 • Ålandsøerne
 • De franske oversøiske territorier fr
 • Området Büsingen
 • Øen Helgoland
 • Mont Athos
 • Campione d'Italia
 • Den italienske del af Luganosøen
 • Livigno
 • De Kanariske Øer
 • Ceuta
 • Melilla

Vær opmærksom på, at EU's momsregler ikke gælder følgende steder uden for EU:

 • Monaco

Salg af varer til kunder uden for EU

Hvis du sælger varer til kunder uden for EU, skal du ikke opkræve moms. Du kan dog stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Salg af tjenesteydelser til kunder uden for EU

Hvis du sælger tjenesteydelser til kunder uden for EU, skal du normalt ikke opkræve moms. Hvis tjenesten bruges i et andet EU-land, kan det pågældende land imidlertid beslutte at opkræve moms.

Du kan stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Køb af varer fra et land uden for EU

Hvis du køber varer til erhvervsbrug fra en leverandør uden for EU, skal du normalt betale moms på importstedet. de en fr

Hvis du foretager et momspligtigt salg, kan du normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

Køb af tjenesteydelser fra et land uden for EU

Hvis du modtager tjenesteydelser til erhvervsbrug fra en leverandør uden for EU, skal du normalt betale moms til den sats, der gælder i dit eget land, som hvis du selv havde leveret tjenesteydelsen (der bruges proceduren for omvendt momspligt).

Du kan normalt trække dette beløb fra senere, når du indberetter moms.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: