Senest tjekket: 25/09/2020

EU-støtteprogrammer

Brexit – hvad nu?

EU har forskellige støtteprogrammer, som du muligvis kan søge om, alt efter din virksomheds eller dit projekts karakter. Der findes to forskellige typer finansiering: direkte og indirekte.

Direkte finansiering

Tildeling af direkte finansiering forvaltes af EU-institutionerne. Der findes to typer direkte finansiering: tilskud og kontrakter. Du kan ansøge om tilskud og kontrakter, som forvaltes af Europa-Kommissionen, på portalen for finansiering og udbuden.

Tilskud

Tilskud gives til bestemte projekter med relation til EU's politikker, ofte efter en offentlig meddelelse kaldet " indkaldelse af forslag".

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud, hvis du driver en virksomhed eller en erhvervsrelateret organisation (erhvervssammenslutning, erhvervsstøttetjenester, konsulenter osv.), der gennemfører projekter, som fremmer EU's interesser, eller hvis du bidrager til gennemførelsen af et EU-program eller en EU-politik.

Kontrakter

Kontrakter indgås af EU-institutioner for at indkøbe de tjenesteydelser, varer eller anlægsarbejder, som er nødvendige for deres drift – f.eks. undersøgelser, uddannelse, organisering af konferencer og IT-udstyr.

Indirekte finansiering

Indirekte finansiering forvaltes af nationale og regionale myndigheder og udgør næsten 80 % af EU-budgettet. Det sker primært gennem 5 vigtige fonde, som hører under de europæiske struktur- og investeringsfondeen.

De omfatter følgende fonde:

Ansøg om midler

Du ansøger om EU-tilskud via den relevante regionale eller nationale myndighed (også kaldet forvaltningsmyndigheden) i det medlemsland, du er registreret i.

Landbrugsministerieten i dit land har ansvaret for finansiering gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Hvis du vil søge om finansiering gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, skal du kontakte det nationale kontaktpunktpdfen .

Læs mere om, hvordan EU-finansiering fungereren.
 

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: