Forretninger
Senest tjekket: 13/10/2020

Rejser med kæledyr og andre dyr i EU

Brexit – hvad nu?

Rejser med kæledyr: hunde, katte og fritter

EU-reglerne gør det nemt at tage på rejse til et andet EU-land (i dette tilfælde et af de 27 EU-lande, Norge og Det Forenede Kongerige) med din hund, kat eller fritte. Reglerne dækker også rejser til EU fra lande og områder uden for EU.

Med nogle få undtagelser må du tage dit kæledyr med dig, når du rejser til et andet EU-land eller fra et land uden for EU til et EU-land, hvis kædedyret:

EU-reglerne for rejser med kæledyr gælder for private rejser med kæledyr, som ikke indebærer nogen ændring af ejerskabet eller nogen handelstransaktion.

Din hunds, kats eller frittes rejsedokumenter

Europæisk kæledyrspas

Et europæisk kæledyrspas er et dokument, der følger en EU-standardmodel og er afgørende for at kunne rejse mellem EU-lande. Det indeholder en beskrivelse af og oplysninger om dit kæledyr, herunder dets mikrochip eller tatoveringskode samt oplysninger om rabiesvaccination og kontaktoplysninger om ejeren og den dyrlæge, der har udstedt passet. Du kan få et europæisk kæledyrspas til din hund, kat eller fritte hos en godkendt dyrlæge (der har tilladelse fra de relevante myndigheder til at udstede kæledyrspas). Et kæledyrspas er gyldigt i hele dyrets levetid, så længe det er vaccineret mod rabies.

Hvis du rejser til et EU-land fra Andorra, Schweiz, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino eller Vatikanstaten, kan dit kæledyr også komme ind i EU med et kæledyrspas udstedt i et af disse lande.

EU-dyresundhedscertifikat

Et EU-dyresundhedscertifikat er en anden type dokument, som indeholder bestemte oplysninger om dit kæledyr (identitet, sundhed, rabiesvaccination) og er baseret på en EU-standardmodel.

Hvis du indrejser fra et land eller territorium uden for EU, skal dit kæledyr have et EU-dyresundhedscertifikat, som er godkendt af en officiel statslig dyrlæge i afrejselandet, senest 10 dage før dit kæledyr ankommer til EU. Certifikatet er gyldigt til rejser mellem EU-lande i fire måneder fra denne dato, eller indtil rabiesvaccinationen udløber, alt efter hvad der indtræder først.

Du skal desuden udfylde og vedhæfte dyrets EU-dyresundhedscertifikat en skriftlig erklæring, hvoraf det fremgår, at flytningen af dyret sker af ikkekommercielle grunde. En sådan erklæring er også påkrævet, hvis dit kæledyr rejser på en af dig godkendt persons ansvar. I så fald skal dit kæledyr genforenes med dig inden for fem dage efter din rejse.

Kæledyr, der rejser uden deres ejer

Kæledyr skal som hovedregel rejse sammen med deres ejere. Du kan dog give en anden person skriftlig tilladelse til at ledsage dit kæledyr i dit sted (den pågældende skriftlige erklæring er beskrevet ovenfor). Du skal dog genforenes med dit kæledyr inden for fem dage efter dets flytning.

Hvis dit kæledyr rejser uledsaget, skal det overholde de dyresundhedsbestemmelser, der gælder for indførsel af og handel med hunde, katte eller fritter i EU.

Rejser med flere end fem kæledyr

Du kan rejse med op til fem kæledyr, men hvis der er flere end fem kæledyr (hunde, katte eller fritter), skal du bevise:

Hvis du rejser med flere end fem kæledyr (hunde, katte eller fritter), og du ikke opfylder nogen af de ovennævnte undtagelsesbestemmelser, skal dine kæledyr overholde de dyresundhedsbestemmelser, der gælder for kommerciel import af dyr til EU.

Tjek de nærmere regler, når du rejser med din hund, kat eller fritte:

Vælg det land, du rejser fra:

Vaccination mod rabies

Før dit kæledyr kan rejse, skal en godkendt dyrlæge vaccinere det mod rabies. For at vaccinationen er gyldig, skal dit kæledyr være mindst 12 uger gammelt og mærket med mikrochip, inden vaccinationen foretages. Dit kæledyr må medbringes på rejser 21 dage efter afslutningen af vaccinationsforløbet. Du bør sikre dig, at evt. ny vaccination foretages, før gyldighedsperioden for den forudgående vaccination udløber.

Rabiesvaccination — undtagelser for unge hunde, katte og fritter

Du kan rejse med unge kæledyr til Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Luxembourg, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Schweiz, hvis de er under 12 uger gamle, selv om de ikke er vaccineret mod rabies, og hvis de er mellem 12 og 16 uger gamle, forudsat de er vaccinerede, selv om de endnu ikke er fuldt immune over for rabies.

For at kunne tage ud at rejse med dit kæledyr i disse tilfælde:

  • skal du enten have en erklæring vedlagt dit kæledyrspas, hvoraf det fremgår, at kæledyret siden sin fødsel ikke har været i kontakt med arter af vilde dyr, der er modtagelige for rabies

eller

  • skal dit kæledyr ledsages af sin moder, af hvis kæledyrspas det klart skal fremgå, at n er blevet vaccineret mod rabies inden fødslen.

Belgien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Norge og Det Forenede Kongerige tillader dig ikke at indrejse på deres område med unge kæledyr, som ikke er vaccineret mod rabies, eller som er blevet vaccineret, men som endnu ikke er fuldt immune.

Særlige regler for behandling af bændelormen Echinococcus — vedrører kun hunde

Hvis du sammen med din hund rejser til Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige eller Norge, skal den behandles mod bændelormen Echinococcus mellem 24 og 120 timer inden afrejse. Alle oplysninger om behandlingen skal indføres i kæledyrspasset eller EU-sundhedscertifikatet.

Behandlingen mod Echinococcus multilocularis kræves ikke for hunde, der rejser direkte mellem Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige og Norge.

Vaccination mod rabies

Før dit kæledyr kan rejse, skal en godkendt dyrlæge vaccinere det mod rabies. For at vaccinationen er gyldig, skal dit kæledyr være mindst 12 uger gammelt og mærket med mikrochip, inden vaccinationen foretages. Dit kæledyr må medbringes på rejser 21 dage efter afslutningen af vaccinationsforløbet. Du bør sikre dig, at evt. ny vaccination foretages, før gyldighedsperioden for den forudgående vaccination udløber.

Rabiesvaccination — undtagelser for unge hunde, katte og fritter

Du kan rejse med unge kæledyr (hunde, katte eller fritter) til Østrig, Tjekkiet, Danmark eller Schweiz, hvis de er under 12 uger gamle, selv om de ikke er vaccineret mod rabies, og hvis de er mellem 12 og 16 uger gamle, forudsat de er vaccinerede, selv om de endnu ikke er immune over for rabies.

For at kunne tage ud at rejse i disse tilfælde:

  • skal du enten have en erklæring vedlagt dit EU-dyresundhedscertifikat eller kæledyrspas (kun hvis du indrejser fra Andorra, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino eller Vatikanstaten), hvoraf det fremgår, at kæledyret siden sin fødsel ikke har været i kontakt med arter af vilde dyr, der er modtagelige for rabies

eller

  • dit kæledyr skal ledsages af sin moder, af hvis EU-sundhedscertifikat eller kæledyrspas (kun hvis du indrejser fra Andorra, Schweiz, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino eller Vatikanstaten) det klart skal fremgå, at moren er blevet vaccineret mod rabies inden fødslen.

Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Norge og Det Forenede Kongerige tillader dig ikke at indrejse på deres område med unge kæledyr, som endnu ikke er vaccineret mod rabies, eller som er blevet vaccineret, men som endnu ikke er fuldt immune.

Særlige regler for behandling af bændelormen Echinococcus — vedrører kun hunde

Hvis du sammen med din hund rejser til Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige eller Norge, skal den behandles mod bændelormen Echinococcus mellem 24 og 120 timer inden afrejse. Alle oplysninger om behandlingen skal indføres i kæledyrspasset eller EU-sundhedscertifikatet.

Behandlingen mod Echinococcus multilocularis kræves ikke for hunde, der rejser direkte mellem Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige og Norge.

Vaccination mod rabies

Før dit kæledyr kan rejse, skal en godkendt dyrlæge vaccinere det mod rabies. For at vaccinationen er gyldig, skal dit kæledyr være mindst 12 uger gammelt og mærket med mikrochip, inden vaccinationen foretages. Dit kæledyr må medbringes på rejser 21 dage efter afslutningen af vaccinationsforløbet. Du bør sikre dig, at evt. ny vaccination foretages, før gyldighedsperioden for den forudgående vaccination udløber.

Rabiesvaccination — undtagelser for unge hunde, katte og fritter

Du kan rejse med unge kæledyr (hunde, katte eller fritter) til Østrig, Tjekkiet, Danmark eller Schweiz, hvis de er under 12 uger gamle, selv om de ikke er vaccineret mod rabies, og hvis de er mellem 12 og 16 uger gamle, forudsat de er vaccinerede, selv om de endnu ikke er immune over for rabies.

For at kunne tage ud at rejse i disse tilfælde:

  • skal du enten have en erklæring vedlagt dit EU-dyresundhedscertifikat eller kæledyrspas (kun hvis du indrejser fra Andorra, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino eller Vatikanstaten), hvoraf det fremgår, at kæledyret siden sin fødsel ikke har været i kontakt med arter af vilde dyr, der er modtagelige for rabies

eller

  • dit kæledyr skal ledsages af sin moder, af hvis EU-sundhedscertifikat eller kæledyrspas (kun hvis du indrejser fra Andorra, Schweiz, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino eller Vatikanstaten) det klart skal fremgå, at moren er blevet vaccineret mod rabies inden fødslen.

Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Norge og Det Forenede Kongerige tillader dig ikke at indrejse på deres område med unge kæledyr, som endnu ikke er vaccineret mod rabies, eller som er blevet vaccineret, men som endnu ikke er fuldt immune.

Særlige regler for behandling af bændelormen Echinococcus — vedrører kun hunde

Hvis du sammen med din hund rejser til Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige eller Norge, skal den behandles mod bændelormen Echinococcus mellem 24 og 120 timer inden afrejse. Alle oplysninger om behandlingen skal indføres i kæledyrspasset eller EU-sundhedscertifikatet.

Behandlingen mod Echinococcus multilocularis kræves ikke for hunde, der rejser direkte mellem Finland, Irland, Malta, Det Forenede Kongerige og Norge.

Indrejse i EU med dit kæledyr

Du kan kun rejse ind i EU med dit kæledyr gennem et indgangssteden, hvor bestemmelseslandets kompetente myndigheder kontrollerer dine kæledyrs papirer og identitet. Hvis dit kæledyr ikke opfylder kravene ved kontrollen, kan det sendes tilbage til afrejselandet, anbringes i karantæne, indtil det opfylder EU's sundhedsbestemmelser, eller, hvis ingen af delene kan lade sig gøre, aflives.

Vaccination mod rabies

Før dit kæledyr kan rejse, skal en godkendt dyrlæge vaccinere det mod rabies. For at vaccinationen er gyldig, skal dit kæledyr være mindst 12 uger gammelt og mærket med mikrochip, inden vaccinationen foretages. Dit kæledyr må medbringes på rejser 21 dage efter afslutningen af vaccinationsforløbet. Du bør sikre dig, at evt. ny vaccination foretages, før gyldighedsperioden for den forudgående vaccination udløber.

Ud over at opfylde standardkravene (mikrochip, rabiesvaccination og evt. behandling mod Echinococcus, EU-sundhedscertifikat) skal dit kæledyr have foretaget en rabiesantistoftest 30 dage efter rabiesvaccinationen og mindst 3 måneder inden indrejse i EU. En godkendt dyrlæge skal udtage blodprøve til testning i et EU-godkendt blodprøvelaboratoriumen.

Resultaterne af rabiesantistoftesten skal være vedlagt dit kæledyrs EU-sundhedscertifikat.

Indrejse i EU med dit kæledyr

Du kan kun rejse ind i EU med dit kæledyr gennem et indgangssteden, hvor bestemmelseslandets kompetente myndigheder kontrollerer dine kæledyrs papirer og identitet. Hvis dit kæledyr ikke opfylder kravene ved kontrollen, kan det sendes tilbage til afrejselandet, anbringes i karantæne, indtil det opfylder EU's sundhedsbestemmelser, eller, hvis ingen af delene kan lade sig gøre, aflives.

Rejser med andre kæledyr

Der udstedes kun europæiske kæledyrspas til hunde, katte og fritter. Hvis du planlægger at rejse til et andet EU-land med andre kæledyr, f.eks. fugle, vandlevende pryddyr, krybdyr, gnavere eller kaniner, bør du tjekke de nationale regleren i det land, du skal besøge, for oplysninger om indrejsebetingelserne.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: